biurowiec ekoexport
Bieżące

2024

Raport bieżący nr 18/2024  z dnia 26 czerwca 2024 r.
zmiana terminu przekazania raportów okresowych.

Raport bieżący nr 17/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych.

Raport bieżący nr 16/2024 z dnia 27 maja 2024 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za 2024 rok.

Raport bieżący nr 15/2024 z dnia 22 maja 2024 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok 2023.

Raport bieżący nr 14/2024 z dnia 17.05.2024 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok 2023.

Raport bieżący nr 13/2024 z dnia 27.04.2024 r.
zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok 2023.

Raport bieżący nr 12/2024 z dnia 05.04.2024 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok 2023.

Raport bieżący nr 11/2024 z dnia 27.03.2024 r.
Podpisanie znaczącej umowy na zakup mikrosfery.

Raport bieżący nr 10/2024 z dnia 26.03.2024 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok 2023.

Raport bieżący nr 9/2024 z dnia 16.03.2024 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok 2023.

Raport bieżący nr 8/2024 z dnia 12.03.2024 r.
Podpisanie aneksu do wieloletniej strategicznej umowy o bieżącej współpracy z Partnerem Kazachstańskim.

Raport bieżący nr 7/2024 z dnia 02.03.2024 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok 2023.

Raport bieżący nr 6/2024 z dnia 01.03.2024 r.
Informacje w sprawie przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego.

Raport bieżący nr 5/2024 z dnia 17.02.2024 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych za rok 2023.

Raport bieżący nr 4/2024 z dnia 03.02.2024 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych.

Raport bieżący nr 3/2024 z dnia 22.01.2024 r.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku.

Raport bieżący nr 2/2024 z dnia 17.01.2024 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych.

Raport bieżący nr 1/2024 z dnia 03.01.2024 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych.

2023

Raport bieżący nr 36/2023 z dnia 29.12.2023 r.
Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery za I półrocze 2024 do krajów Europy Północnej.

Raport bieżący nr 35/2023 z dnia 20.12.2023 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych.

Raport bieżący nr 34/2023 z dnia 09.12.2023 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych.

Raport bieżący nr 33/2023 z dnia 01.12.2023 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych.

Raport bieżący nr 32/2023 z dnia 22.11.2023 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych.

Raport bieżący nr 31/2023 z dnia 15.11.2023 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 14.11.2023 r.

Raport bieżący nr 30/2023 z dnia 15.11.2023 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14.11.2023 r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 29/2023 z dnia 23.10.2023 r.
Informacja w sprawie otrzymania postanowienia Sądu o otwarciu postepowania sanacyjnego Emitenta.

Raport bieżący nr 28/2023 z dnia 19.10.2023 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 14 listopada 2023 r.

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 27/2023 z dnia 04.10.2023 r.
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego.

Raport bieżący nr 26/2023 z dnia 30.09.2023 r.
Informacja w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postepowania sanacyjnego.

Raport bieżący nr 25/2023 z dnia 27.09.2023 r.
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok.

Raport bieżący nr 24/2023 z dnia 18.09.2023 r.
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych.

Raport bieżący nr 23/2023 z dnia 10.09.2023 r.
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok i raportu okresowego za I kwartał 2023

Raport bieżący nr 22/2023 z dnia 01.09.2023 r.
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok i raportu okresowego za I kwartał 2023

Raport bieżący nr 21/2023 z dnia 24.08.2023 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 23.08.2023 r.

Raport bieżący nr 20/2023 z dnia 24.08.2023 r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.08.2023 r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 19/2023 z dnia 28.07.2023 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 23 sierpnia 2023 r.

Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 18/2023 z dnia 26.07.2023 r.
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok i raportu okresowego za I kwartał 2023.

Raport bieżący nr 17/2023 z dnia 21.06.2023 r.
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok i raportu okresowego za I kwartał 2023.

Raport bieżący nr 16/2023 z dnia 14.06.2023 r.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Eko Export S.A.
Życiorysy Członków Rady

Raport bieżący nr 15/2023 z dnia 01.06.2023 r.
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok.

Raport bieżący nr 14/2023 z dnia 26.05.2023 r.
Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego.

Raport bieżący nr 13/2023 z dnia 25.05.2023 r.
Rozwiązanie umów faktoringowych z Pekao Faktoring Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 12/2023 z dnia 24.05.2023 r.
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I kwartał 2023 roku.

Raport bieżący nr 11/2023 z dnia 22.05.2023 r.
Zmiana umowy użytkowania.

Raport bieżący nr 10/2023 z dnia 15.05.2023 r.
Podpisanie aneksu do umowy pożyczki.

Raport bieżący nr 9/2023 z dnia 05.05.2023 r.
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki.
Załącznik do raportu – Uchwała GPW

Raport bieżący nr 8/2023 z dnia 25.04.2023 r.
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za 2022 rok.

Raport bieżący nr 7/2023 z dnia 20.04.2023 r.
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Alior Bank S.A.

Raport bieżący nr 6/2023 z dnia 20.04.2023 r.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 5/2023 z dnia 24.02.2023 r.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 4/2023 z dnia 18.01.2023 r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie

Raport bieżący nr 3/2023 z dnia 16.01.2023 r.
Podpisanie umowy znaczącej.

Raport bieżący nr 2/2023 z dnia 12.01.2023 r.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku.

Raport bieżący nr 1/2023 z dnia 12.01.2023 r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie

2022

Raport bieżący nr 30/2022 z dnia 15.12.2022 r.
Potwierdzenie zamówienia na dostawy mikrosfer dla Partnera z branży odlewniczej z Niemiec na pierwsze półrocze 2023 r.

Raport bieżący nr 29/2022 z dnia 13.12.2022 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 12.12.2022 r.

Raport bieżący nr 28/2022 z dnia 13.12.2022 r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12.12.2022 r.

Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 27/2022 z dnia 08.12.2022 r.
Podpisanie aneksu do umowy generalnej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. o udzielenie gwarantowanych przez Skarb Państwa płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych.

Raport bieżący nr 26/2022 z dnia 16.11.2022 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 12 grudnia 2022 r.

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 25/2022 z dnia 10.11.2022 r.
Wsparcie finansowania spółki przez akcjonariuszy założycieli.

Raport bieżący nr 24/2022 z dnia 04.11.2022 r.
Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2023 na rynek Europy Zachodniej.

Raport bieżący nr 23/2022 z dnia 02.11.2022 r.
Wznowienie obrotu akcjami Spółki.
Załącznik do raportu  – Uchwała GPW

Raport bieżący nr 22/2022 z dnia 02.11.2022 r.
Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2023 do krajów Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania).

Raport bieżący nr 21/2022 z dnia 21.10.2022 r.
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

Raport bieżący nr 20/2022 z dnia 14.10.2022 r.
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

Raport bieżący nr 19/2022 z dnia 04.10.2022 r.
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
Załącznik do raportu Uch_898

Raport bieżący nr 18/2022 z dnia 04.10.2022 r.
Podpisanie aneksów do umów kredytowych z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 17/2022 z dnia 29.09.2022 r.
Wstępne przychody za trzy kwartały 2022 roku.

Raport bieżący nr 16/2022 z dnia 28.09.2022 r.
zmiana terminu przekazania raportu okresowego za I półrocze 2022 r.

Raport bieżący nr 15/2022 z dnia 28.09.2022 r.
Informacja o przebiegu spotkania z wieloletnim dostawcą towaru do Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 14/2022 z dnia 18.08.2022 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 18.08.2022 r.

Raport bieżący nr 13/2022 z dnia 18.08.2022 r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.08.2022 r.

Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 12/2022 z dnia 21.07.2022 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 18 sierpnia 2022 r.

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 11/2022 z dnia 19.07.2022 r.
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 10/2022 z dnia 05.07.2022 r.
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 9/2022 z dnia 01.07.2022 r.
Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży Emitenta za I półrocze 2022 r.

Raport bieżący nr 8/2022 z dnia 30.06.2022 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 29.06.2022 r.

Raport bieżący nr 7/2022 z dnia 30.06.2022 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2022 r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 6/2022 z dnia 03.06.2022 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 29 czerwca 2022 r.

Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 5/2022 z dnia 31.05.2022 r.
Wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych.

Raport bieżący nr 4/2022 z dnia 30.04.2022 r.
Zmiana daty przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2022.

Raport bieżący nr 3/2022 z dnia 06.04.2022 r.
Informacja w przedmiocie wpływu sytuacji polityczno-gospodarczej związanej z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na działalność Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

Raport bieżący nr 2/2022 z dnia 01.04.2022 r.
Temat: Wstępne przychody za pierwszy kwartał 2022 roku.

Raport bieżący nr 1/2022 z dnia 25.01.2022 r.
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku.

2021

Raport bieżący nr 32/2021 z dnia 30.12.2021 r.
Wstępne przychody za IV kwartał 2021 roku  cały 2021 rok.

Raport bieżący nr 31/2021 z dnia 14.12.2021 r.
Potwierdzenie zamówienia na dostawy mikrosfer dla Partnera z branży odlewniczej z Niemiec na pierwsze półrocze 2022 r. oraz do zakładów pozaeuropejskich Koncernu, tj. w USA, Brazylii, Korei Płd., Tajwanu na cały rok 2022.

Raport bieżący nr 30/2021 z dnia 06.12.2021 r.
Podpisanie umowy generalnej z Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. o udzielenie gwarantowanych przez Skarb Państwa płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych.

Raport bieżący nr 29/2021 z dnia 03.12.2021 r.
Podpisanie znaczącej umowy.

Raport bieżący nr 28/2021 z dnia 02.12.2021 r.
Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2022 na rynek Europy Zachodniej.

Raport bieżący nr 27/2021 z dnia 16.11.2021
Ustalenie zakresu dostaw na wysoko przetworzoną mikrosferę od wieloletniego Partnera handlowego z Niemiec – branża budowlana.

Raport bieżący nr 26/2021 z dnia 09.11.2021
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2021 roku

Raport bieżący nr 25/2021 z dnia 04.11.2021
Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2022 do krajów Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania).

Raport bieżący nr 24/2021 z dnia 27.10.2021
Podpisanie aneksu do umowy dyskontowej z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 23/2021 z dnia 21.10.2021
Otrzymanie zamówienia od wieloletniego Partnera holenderskiego z branży ropy i gazu na 2022 rok.

Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 01.10.2021 r.
Wstępne przychody za trzy kwartały 2021 roku.

Raport bieżący nr 21/2021 z dnia 30.09.2021 r.
Zawarcie umowy faktoringowej – faktoring odwrotny.

Raport bieżący nr 20/2021 z dnia 29.09.2021 r.
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 19/2021 z dnia 15.09.2021 r.
Spłata kredytu bankowego.

Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 20.07.2021 r.
Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O – aktualizacja.

Raport bieżący nr 17/2021 z dnia 07.07.2021 r.
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Raport bieżący nr 16/2021 z dnia 30.06.2021 r.
Wstępne przychody za I półrocze 2021 r.

Raport bieżący nr 15/2021 z dnia 29.06.2021 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających c najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 28.06.2021 r.

Raport bieżący nr 14/2021 z dnia 29.06.2021 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 13/2021 z dnia 18.06.2021 r.
Otrzymanie zamówień od Koncernu Schlumberger na dostawy mikrosfer.

Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 02.06.2021 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 11/2021 z dnia 02.06.2021 r.
Zawarcie umowy faktoringowej.

Raport bieżący nr 10/2021/k z dnia 01.05.2021 r.
Korekta raportu bieżącego nr 10/2021.

Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 28.04.2021 r.
Zmiana daty przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2021.

Raport bieżący nr 9/2021 z 15.04.2021 r.
Podpisanie umowy Konsorcjum pomiędzy TOO Metallogamma z siedzibą w Kazachstanie a Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 8/2021 z dnia 31.03.2021 r,
Wstępne przychody za I kwartał 2021 r.

Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 22.02.2021 r.
Powołanie Komitetu Audytu.

Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 22.02.2021 r.
Piąte wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji.

Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 22.02.2021 r.
Temat: Podpisanie umowy przedstawicielskiej z nowym Przedstawicielem handlowym na teren Ameryki Północnej.

Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 05.02.2021 r.
Temat: Czwarte wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji.

Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 20.01.2021 r.
Temat: Trzecie wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji.

Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 20.01.2021 r.
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Raport bieżący nr 1/2021 z dnia 05.01.2021 r.
Temat: Drugie wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji.

2020

Raport 34 2020 z dnia 21.12.2020 r.

Temat: Wstępne przychody za IV kwartał 2020 roku i cały 2020 rok.

raport 33 2020 z dnia 18.12.2020 r.

Temat: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji.

Raport 32 2020 z dnia 01.12.2020 r.

Temat: Rejestracja przez Sąd zmian w statucie.

Załącznik do raportu – Statut Eko Export S.A.

raport 31 2020 z dnia 24.11.2020

Temat: Korekta skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.

raport 30 2020 z dnia 17.11.2020

Temat: Potwierdzenie otrzymanego zamówienia z Koncernu odlewniczego na pierwsze półrocze 2021 roku.

raport 29 2020 k z dnia 10.11.2020

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 29/2020

raport 29 2020 z dnia 10.11.2020

Temat: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.

raport 28 2020 z dnia 16.10.2020

Temat: Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2021 na rynek Europy Zachodniej i USA.

raport 27 2020 z dnia 15.10.2020

Temat: Podpisanie aneksów do umów kredytowych oraz nowej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

raport 26 2020 z dnia 12.10.2020

Temat: Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2021 do krajów Europy Północnej (Szwecj, Norwegia, Finlandia, Dania).

raport 25 2020 z dnia 01.10.2020

Temat: Wstępne przychody za III kwartał 2020 roku.

raport 24 2020 z dnia 23.09.2020

Temat: Podpisanie porozumienia do wieloletniej strategicznej umowy o bieżącej współpracy z Partnerem Kazachstańskim.

raport 23 2020 z dnia 21.09.2020

Temat: Oddalenie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Eko Export S.A.

raport 22 2020 z dnia 16.07.2020

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 15.07.2020 r.

raport 21 2020 z dnia 16.07.2020

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.07.2020r.

raport 20 2020 z dnia 16.07.2020

Temat: Podpisanie znaczącej umowy.

raport 19 2020 z dnia 01.07.2020

Temat: Wstępne przychody za I półrocze 2020 r.

raport 18 2020 z dnia 30.06.2020

Temat: Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy.

raport 17 2020 z dnia 19.06.2020

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 15 lipca 2020 r.

raport 16 2020 z dnia 19.06.2020

Temat: Korekta raportu rocznego Eko Export S.A. za 2019 rok.

raport 15 2020 z dnia 09.06.2020

Temat: Zmiana daty przekazywania raportu okresowego w roku obrotowym 2020.

raport 14 2020 z dnia 25.05.2020

Temat: Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019-uzupełnienie.

raport 13 2020 z dnia 20.05.2020

Temat: Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego.

raport 12-2020 z dnia 17.05.2020

Temat: Zmiana daty przekazania raportu okresowego w roku obrotowym 2020.

raport 11 2020 z dnia 15.05.2020

Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółki Eko Export S.A. uchwały o czasowym opóźnieniu przekazania informacji o złożeniu przez wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

raport 10 2020 z dnia 15.05.2020

Temat: Otrzymanie subwencji finansowej PFR przez Eko Export S.A.

raport 9 2020 z dnia 27.04.2020

Temat: Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

raport 8 2020 z dnia 21.04.2020

Temat: Korekta raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego Eko Export S.A. za 2018 rok.

raport 7 2020 z dnia 31.03.2020

Temat: Wstępne przychody za pierwszy kwartał 2020 r.

raport 6 2020 z dnia 20.03.2020

Temat: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

raport 5 2020 z dnia 20.03.2020

Temat: Wymiana odcinków zbiorowych akcji.

raport 4 2020 z dnia 13.03.2020

Temat: Stanowisko Emitenta wobec obecnej sytuacji w kraju w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 i jego wpływu na działalność na EKO EXPORT SA.

Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 11.02.2020

Temat: Podpisanie wieloletniej strategicznej umowy o bieżącej współpracy z Partnerem Kazachstańskim

Raport bieżący nr 2/2020 z dnia 29.01.2020

Temat: Umowa dobezpieczenia.

Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 16.01.2020

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

2019

Raport bieżący nr 52/2019 z dnia 27.12.2019r.
Wstępne przychody za IV kwartał i cały 2019 rok.

Raport bieżący nr 51/2019 z dnia 06.12.2019r.
Potwierdzenie zamówienia na dostawy mikrosfery dla Partnera z branży odlewniczej na 2020 rok.

Raport bieżący nr 50/2019 z dnia 02.12.2019r.
Zwiększenie zaangażowania Emitenta w kapitale zakładowym w spółce zależnej Eko Sphere KZ.

Raport bieżący nr 49/2019 z dnia 25.11.2019r.
Podpisanie kolejnego aneksu do kontraktu z Koncernem Halliburton na 2020 rok.

Raport bieżący nr 48/2019 z dnia 22.11.2019r.
Korekta raportu rocznego Eko Export oraz Grupy Kapitałowej Eko Export za 2018 rok.

Raport bieżący nr 46/2019/k z dnia 22.11.2019r.
Korekta raportu bieżącego nr 46/2019.

Raport bieżący nr 47/2019 z dnia 21.11.2019r.
Otrzymanie zamówienia od Partnera holenderskiego z branży ropy i gazu na 2020 rok.

Raport bieżący nr 46/2019 z dnia 20.11.2019r.
Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na rynku Europy Południowej (Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy) począwszy od 2020 roku.

Raport bieżący nr 45/2019 z dnia 14.11.2019r.
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2019r.

Raport bieżący nr 44/2019 z dnia 04.11.2019r.
Potwierdzenie zamówienia od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec na dostawy mikrosfery na rynek Europy Zachodniej i USA na 2020 rok.

Raport bieżący nr 43/2019 z dnia 23.10.2019r.
Potwierdzenie zamówienia na wysoko przetworzoną mikrosferę od wieloletniego Partnera handlowego z Niemiec – branża budowlana.

Raport bieżący nr 42/2019 z dnia 22.10.2019r.
Pozyskanie nowego, znaczącego Partnera handlowego na dostawy mikrosfer w 2020 roku na rynek Europy Południowej.

Raport bieżący nr 41/2019 z dnia 09.10.2019r.
Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A. – uzupełnienie raportu.

Raport bieżący nr 40/2019 z dnia 04.10.2019r.
Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 39/2019 z dnia 30.09.2019r.
Wstępne przychody za III kwartał 2019 roku.

Raport bieżący nr 38/2019 z dnia 23.09.2019r.
Zamówienie z Koncernu z branży odlewniczej (kapitał szwajcarski) na rok 2020.

Raport bieżący nr 37/2019 z dnia 19.09.2019r.
Zamówienie na dostawy mikrosfer na rynek Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2020.

Raport bieżący nr 36/2019 z dnia 28.08.2019r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 35/2019 z dnia 09.08.2019r.
Korekta skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 34/2019 z dnia 31.07.2019r.
Wznowienie obrotu akcjami Spółki.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 33/2019z dnia 30.07.2019r.
Sprostowanie biegłego rewidenta do sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania Eko Export S.A.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 32/2019 z dnia 30.07.2019r.
Potwierdzenie przez Emitenta pierwszego zamówienia dotyczącego dostaw do Partnera z Niemiec na rok 2020 oraz otrzymanie zaliczki na zakup surowca potrzebnego do zrealizowania tego zamówienia.

Raport bieżący nr 31/2019 z dnia 29.07.2019r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.07.2019r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 30/2019 z dnia 29.07.2019r.
Korekta raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. za 2018 rok.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 29/2019 z dnia 28.07.2019r.
Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem.

Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 26.07.2019r.
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 26.07.2019r. oraz przerwa w obradach ZWZA.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 27/2019 z dnia 24.07.2019r.
Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem.

Raport bieżący nr 26/2019 z  dnia 24.07.2019r.
Korekta raportu rocznego Eko Export S.A. za 2018 rok
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 25/2019 z dnia 01.07.2019r.
Wstępne przychody za I półrocze 2019r.

Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 28.06.2019r.
Treść uchwał podjętych przez ZWZA oraz przerwa w obradach ZWZA z dnia 28.06.2019r.
Podjęte uchwały na ZWZA

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 19.06.2019r.
Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem.

Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 31.05.2019r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28 czerwca 2019r.
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 29.05.2019r.
Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian w statucie.
Tekst jednolity statutu.

Raport bieżący 20/2019 z dnia 02.05.2019r.
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 26.04.2019r.
Odpis na utratę wartości udziałów w spółce OMEGA Minerals Trading and Investment.

Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 24.04.2019r.
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 10.04.2019r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 10.04.2019r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 10.04.2019r.

Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 10.04.2019r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.04.2019r.
Podjęte uchwały, Nowy Regulamin RN

Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 01.04.2019r.
Wstępne przychody za I kwartał 2019 roku.

Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 22.03.2019r.
Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta.

Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 15.03.2019r.
Proponowana zmiana statutu Emitenta.

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 15.03.2019r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 10 kwietnia 2019r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 28.02.2019r.
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 27.02.2019r.
Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 26.02.2019r.
Strategiczne partnerstwo w Kazachstanie.

Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 19.02.2019
Rejestracja akcji emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 07.02.2019
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie A. Bokun
Powiadomienie J. Dziedzic
Powiadomienie Z. Bokun

Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 07.02.2019
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie Emitenta.
Aktualny statut

Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 11.01.2019
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 11.01.2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 11.01.2019r.

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 11.01.2019
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.01.2019r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 09.01.2019r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie A.Bokun

2018

Raport bieżący nr 36/2018 z dnia 27.12.2018r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie DAZI Investment
Powiadomienie Z. Bokun

Raport bieżący nr 35/2018 z dnia 27.12.2018r.
Wstępne przychody za IV kwartał i cały 2018 rok.

Raport bieżący nr 34/2018 z dnia 14.12.2018r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 11 stycznia 2019r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia

Raport bieżący nr 33/2018 z dnia 07.12.2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 07.12.2018r.

Raport bieżący nr 32/2018 z dnia 07.12.2018
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.12.2018r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 31/2018 z dnia 03.12.2018
Potwierdzenie zamówienia od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec na dostawy mikrosfery do czternastu odbiorców z Europy Zachodniej na rok 2019.

Raport bieżący nr 30/2018 z dnia 30.11.2018
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie A. Bokun

Raport bieżący nr 29/2018 z dnia 26.11.2018
Zamówienie na dostawy mikrosfer na rynek Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2019.

Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 19.11.2018
Zamówienie od Koncernu z branży metalurgicznej z Niemiec na rok 2019.

Raport bieżący nr 27/2018z dnia 14.11.2018
Zamówienie na rok 2019 od wieloletniego Partnera z Niemiec (branża wypełniaczy) na dostawę mikrosfer.

Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 13.11.2018
Otrzymanie zamówienia na 2019 rok od firmy 3AComposites GmbH, Niemcy.

Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 09.11.2018
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 7 grudnia 2018r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia

Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 08.11.2018r.
Podpisanie umowy wstępnej dotyczącej rozpoczęcia współpracy na lagunie Elektrowni Gres-1 i Gres-2 w Ekibastuzie należącej do Holdingu Energetycznego Samruk-Energo S.A.

Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 31.10.2018r.
Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zaliczkowa wpłata na poczet akcji nowej emisji w wysokości ca 2,9 mln złotych.

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 31.10.2018r.
Przedterminowa spłata zobowiązań.

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 30.10.2018r.
Przedterminowa spłata kredytów.

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 29.10.2018r.
Wykup Obligacji serii A.

Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 01.10.2018r.
Wstępne przychody za III kwartał 2018r.

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 05.09.2018r.
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 06.08.2018r.
Podpisanie znaczącej umowy na pozyskiwanie mikrosfer.

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 09.07.2018r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienia

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 09.07.2018r.
Doubezpieczenie Obligacji serii A.

Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 02.07.2018r.
Wstępne przychody za I półrocze 2018r.

Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 21.06.2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 20.06.2018r.

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 21.06.2018
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2018r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 28.05.2018r.
Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 25.05.2018r.
Sprostowanie biegłego rewidenta do sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 23.05.2018r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 20 czerwca 2018r.
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 21.05.2018r.
Otrzymanie pierwszego zamówienia na dostawy mikrosfer od największej firmy z branży usług eksploatacji pól naftowych na świecie.

Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 29.04.2018r.
Opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export za rok 2017.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 25.04.2018r.
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017r.

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 03.04.2018r.
Wstępne przychody za I kwartał 2018 roku.

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 14.03.2018r.
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu unijnego.

Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 12.02.2018r.
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 01.02.2018r.
Przychody ze sprzedaży za styczeń 2018r.

Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 18.01.2018r.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

2017

Raport bieżący nr 84/2017 z dnia 29.12.2017
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Agnieszki Bokun
Zawiadomienie od Zbigniewa Bokun
Zawiadomienie od Jolanty Sidzina-Bokun

Raport bieżący nr 83/2017 z dnia 27.12.2017
Zmiany w strukturze grupy kapitałowej emitenta.

Raport bieżący nr 82/2017 z dnia 27.12.2017
Wstępne przychody za IV kwartał i cały 2017 rok.

Raport bieżący nr 81/2017 z dnia 18.12.2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 18.12.2017r.

Raport bieżący nr 80/2017 z dnia 18.12.2017
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.12.2017r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 79/2017 z dnia 18.12.2017
Podpisanie aneksu do kontraktu ramowego z Koncernem Halliburton na kolejne 2 lata.

Raport bieżący nr 78/2017 z dnia 07.12.2017
Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian w statucie.

Raport bieżący nr 77/2017 z dnia 07.12.2017
Otrzymanie zamówienia od Partnera holenderskiego z branży wydobywczej ropy i gazu na 2018 r.

Raport bieżący nr 76/2017 z dnia 06.12.2017
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Agnieszki Bokun
Zawiadomienie od Zbigniewa Bokun
Zawiadomienie od Jolanty Sidzina-Bokun

Raport bieżący nr 75/2017 z dnia 05.12.2017
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 74/2017 z dnia 04.12.2017
Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 73/2017 z dnia 29.11.2017
Potwierdzenie zamówienia od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec na dostawy mikrosfery do pięciu odbiorców z Europy Zachodniej na rok 2018.

Raport bieżący nr 72/2017 z dnia 24.11.2017
Zwiększenie zamówienia na rok 2018 od wieloletniego Partnera z Niemiec (branża wypełniaczy) na dostawę mikrosfer.

Raport bieżący nr 71/2017 z dnia 22.11.2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 18 grudnia 2017r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 70/2017 z dnia 16.11.2017
Podjęcie uchwały przez KDPW S.A. w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Raport bieżący nr 69/2017 z dnia 15.11.2017
Potwierdzenie dostaw na rok 2018 do klienta z branży odlewniczej pozyskanego poprzez naszego Przedstawiciela z Niemiec.

Raport bieżący nr 68/2017 z dnia 10.11.2017
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Agnieszki Bokun
Zawiadomienie od Zbigniewa Bokun
Zawiadomienia od DAZI Investment Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 67/2017 z dnia 09.11.2017
Poziom zobowiązań Emitenta na dzień 30.09.2017r.

Raport bieżący nr 66/2017 z dnia 09.11.2017
Emisja Obligacji serii A.

Raport bieżący nr 65/2017 z dnia 06.11.2017
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
Zawiadomienie Aegon

Raport bieżący nr 64/2017 z dnia 06.11.2017
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Jolanty Sidzina-Bokun
Zawiadomienie od Agnieszki Bokun

Raport bieżący nr 63/2017 z dnia 30.10.2017
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji na okaziciela serii Ł Spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 62/2017 z dnia 30.10.2017
Zamówienie od Koncernu z branży metalurgicznej z Niemiec na rok 2018.

Raport bieżący nr 61/2017 z dnia 27.10.2017
Podjęcie uchwały  przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Ł spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 60/2017 z dnia 27.10.2017
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie Emitenta.

Raport bieżący nr 59/2017 z dnia 24.10.2017
Podpisanie listu intencyjnego z partnerem japońskim.

Raport bieżący nr 58/2017 z dnia 23.10.2017
Otrzymanie zamówienia na rok 2018 od firmy 3A Composites GmbH, Niemcy.

Raport bieżący nr 57/2017 z dnia 20.10.2017
Zawarcie umowy o przeprowadzanie oferty obligacji.

Raport bieżący nr 56/2017 z dnia 20.10.2017
Pozytywna ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie.

Raport bieżący nr 55/2017 z dnia 18.10.2017
Potwierdzenie zamówienia na rok 2018 od wieloletniego Partnera z Niemiec (branża wypełniaczy) na dostawę mikrosfer białych i szarych różnych frakcji.

Raport bieżący nr 54/2017 z dnia 16.10.2017
Dostawy mikrosfery na Rynek Europy Płn. (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2018

Raport bieżący nr 53/2017 z dnia 13.10.2017r.
Ogłoszenie zamiaru emisji obligacji

Raport bieżący nr 52/2017 z dnia 13.10.2017r
Przedłużenie kontraktu z Grupą firm z branży motoryzacyjnej na kolejny rok tj. 2018

Raport bieżący nr 51/2017 z dnia 11.10.2017r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Eko Export S.A. – uzupełnienie raportu bieżącego nr 50/2017

Raport bieżący nr 50/2017 z dnia 09.10.2017r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 49/2017 z dnia 09.10.2017r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 09.10.2017r.

Raport bieżący nr 48/2017 z dnia 09.10.2017r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.10.2017r.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 47/2017 z dnia 06.10.2017r.
Podjęcie uchwały przez KDPW S.A. w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

Raport bieżący nr 46/2017 z dnia 05.10.2017r.
Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiana statutu.

Raport bieżący nr 45/2017 z dnia 02.10.2017r.
Wstępne przychody za III kwartał 2017r.

Raport bieżący nr 44/2017 z dnia 28.09.2017r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie Zbigniew Bokun
Zawiadomienie Igor Bokun

Raport bieżący nr 43/2017 z dnia 27.09.2017r.
Zmiana terminu publikacji raportu.

Raport bieżący nr 42/2017 z dnia 26.09.2017r.
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 203.692 sztuk akcji serii M w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Raport bieżący nr 41/2017 z dnia 22.09.2017r.
Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.
Oświadczenie Agnieszka Bokun

Raport bieżący nr 40/2017 z dnia 22.09.2017r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie Agnieszka Bokun
Zawiadomienie Jolanta Sidzina-Bokun
Zawiadomienie Zbigniew Bokun
Zawiadomienie Igor Bokun

Raport bieżący nr 39/2017 z dnia 20.09.2017r.
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 38/2017 z dnia 19.09.2017r.
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie Emitenta.

Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 15.09.2017r.
Proponowana zmiana statutu Emitenta.

Raport bieżący nr 36/2017 z dnia 12.09.2017r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 9 października 2017r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 06.09.2017r.
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 34/2017/k z dnia 21.09.2017r.
Korekta raportu bieżącego nr 34/2017.

Raport bieżący nr 34/2017 z dnia 25.08.2017r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 25.08.2017r.

Raport bieżący nr 33/2017 z dnia 25.08.2017r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.08.2017r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 32/2017 z dnia 24.08.2017r.
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu unijnego.

Raport bieżący nr 31/2017 z dnia 28.07.2017r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 25 sierpnia 2017r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 21.07.2017r.
Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiana statutu.

Raport bieżący nr 29/2017 z dnia 13.07.2017r.
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 645.870 akcji serii Ł w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 06.07.2017r.
Otrzymanie zamówienia od Koncernu z branży wypełniaczy z Europy Zachodniej na dostawy mikrosfery.

Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 03.07.2017r.
Wstępne przychody za I półrocze 2017r.

Raport bieżący nr 26/2017 z dnia 30.06.2017r.
Rejestracja przez Sąd zmian w statucie.

Raport bieżący nr 25/2017 z dnia 29.06.2017r.
Umowy pożyczek.

Raport bieżący nr 24/2017 z dnia 29.06.2017r.
Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.

Raport bieżący nr 23/2017 z dnia 29.06.2017r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Zbigniewa Bokun
Zawiadomienie od Jolanty Sidziny-Bokun
Zawiadomienie od Agnieszki Bokun

Raport bieżący nr 22/2017 z dnia 14.06.2017r.
Zawiadomienie od akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji.

Raport bieżący nr 21/2017 z dnia 14.06.2017r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Jolanty Sidziny-Bokun
Zawiadomienie od Zbigniewa Bokun

Raport bieżący nr 20/2017/k z dnia 21.09.2017r.
Korekta raportu bieżącego nr 20/2017.

Raport bieżący nr 20/2017 z dnia 07.06.2017r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 06.06.2017r.

Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 07.06.2017r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.06.2017r.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 22.05.2017r.
Podjęcie decyzji o budowie nowej inwestycji.

Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 19.05.2017r.
Treść uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 11.05.2017r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 6 czerwca 2017r.
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 24.04.2017r.
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016r.

Raport bieżący nr 14/2017/k z dnia 21.09.2017r.
Korekta raportu bieżącego nr 14/2017.

Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 21.04.2017r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 21.04.2017r.

Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 21.04.2017r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 21.04.2017r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 13.04.2017r.
Korekta raportu okresowego za III kwartał 2016 roku.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 03.04.2017r.
Wstępne przychody za I kwartał 2017r.

Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 30.03.2017r.
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawy mikrosfery dla Grupy firm z branży motoryzacyjnej.

Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27.03.2017
Korekta raportu bieżącego nr 6/2017 i nr 7/2017.

Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 27.03.2017
Otrzymanie drugiego zamówienia od Partnera z USA.

Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 24.03.2017
Proponowana zmiana statutu Emitenta.

Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 24.03.2017r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 21 kwietnia 2017r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 08.03.2017r.
Otrzymanie pierwszego zamówienia w roku 2017 od Partnera z USA.

Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 20.02.2017r.
Otrzymanie zamówienia od nowego odbiorcy z Niemiec, branża tynków i mas szpachlowych.

Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 17.02.2017r.
Otrzymanie deklaracji od jednego z klientów pozyskanego poprzez naszego Przedstawiciela z Niemiec o którym była mowa w Raporcie bieżącym nr 33/2016, że wydłuża czas zakupu mikrosfery o 2 kolejne lata tj. 2018 i 2019.

Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 26.01.2017r.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017r.

Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 02.01.2017r.
Wstępne przychody za cztery kwartały 2016 roku.

2016

Raport bieżący nr 36/2016 z dnia 16.12.2016
Informacja o transakcjach na akcjach spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie od DAZI Investment Sp. z o.o.
Powiadomienie od Igora Bokun
Powiadomienie od Zbigniewa Bokun

Raport bieżący nr 35/2016 z dnia 12.12.2016
Dostawy mikrosfery na rynek Skandynawii w 2017 roku.

Raport bieżący nr 34/2016 z dnia 05.12.2016
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 33/2016 z dnia 25.11.2016
Dostawy mikrosfery na 2017 rok.

Raport bieżący nr 32/2016 z dnia 14.11.2016
Pozytywna ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie.

Raport bieżący nr 31/2016 z dnia 12.10.2016
Podpisanie kolejnego 3-letniego kontraktu na dostawę mikrosfery frakcji 150 mikronów.

Raport bieżący nr 30/2016 z dnia 03.10.2016
Wstępne przychody za III kwartały 2016r.

Raport bieżący nr 29/2016 z dnia 29.09.2016
Kolejne, znaczące zwiększenie dostaw mikrosfery białej do głównego zakładu produkcyjnego w Niemczech należącego do Koncernu metalurgicznego na rok 2017.

Raport bieżący nr 28/2016 z dnia 22.09.2016
Znaczące zwiększenie dostaw do głównego zakładu produkcyjnego w Niemczech należącego do Koncernu metalurgicznego na rok 2017.

Raport bieżący nr 27/2016 z dnia 19.09.2016
Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na rynku Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia) na lata 2017-2020.

Raport bieżący nr 26/2016 z dnia 02.09.2016
Korekta raportu okresowego za I półrocze 2016r.

Raport bieżący nr 25/2016 z dnia 01.09.2016
Próba generalna linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.

Raport bieżący nr 24/2016 z dnia 11.07.2016
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 07.07.2016
Komunikat Dziełu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji na okaziciela serii L spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 07.07.2016
Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 05.07.2016
Podpisanie Memorandum (Listu Intencyjnego) dotyczącego budowy zakładu stacjonarnego do automatycznego pozyskiwania mikrosfery bezpośrednio z rurociągu elektrowni wg patentu i dokumentacji technicznej Eko Export w Karagandzie (Kazachstan).

Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 01.07.2016
Wstępne przychody za I półrocze 2016r.

Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 29.06.2016
Podjęcie uchwały przez KDPW S.A. w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziziela serii L.

Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 29.06.2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 28.06.2016r.

Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 28.06.2016
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2016r.
Załącznik do raportu: Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 16.06.2016
Otrzymanie Patentu na wzór użytkowy pt. “Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno-popiołowego potoku TEC” na rzecz Eko Export S.A. na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 08.06.2016
Otrzymanie informacji o kontynuacji dostaw mikrosfery białej dla Koncernu z branży metalurgicznej w drugim półroczu 2016 roku.

Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 30.05.2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28.06.2016r.
Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.eu/?id=1 w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 30.05.2016
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie.
Załącznik do raportu – jednolity statut spółki

Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 28.04.2016
Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na obszarze Ameryki Płn. i Ameryki Płd.

Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 08.04.2016
Informacja na temat wyniku aukcji internetowej dotyczącej dostaw mikrosfery na obszar Bliskiego Wschodu.

Raport bieżący nr 10/2016 z dnia  01.04.2016
Umowa objęcia akcji serii L.

Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 01.04.2016
Zmiana Statutu Spółki w związku z podjęciem przez Zarząd w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 350.000 akcji serii L w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Raport bieżący nr 8/2016 z  dnia 01.04.2016
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 350.000 akcji serii L w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
Uzasadnienie do raportu

Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 31.03.2016
Wstępne przychody za I kwartał 2016r.

Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 15.03.2016
Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 29.02.2016
Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2015r.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 1/2016/k z dnia 23.02.2016
Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016.

Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 23.02.2016
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2015 – Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 15.02.2016
Zaproszenie od globalnego amerykańskiego koncernu z branży ropy i gazu (jeden z trzech największych na świecie) do złożenia ofert handlowej na sprzedaż mikrosfery Eko Exportu na obszarze Bliskiego Wschodu (MENA) i Płn. Afryki.

Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 29.01.2016
Otrzymanie oficjalnego potwierdzenia Elektrowni z Grupy ENEA o wygraniu przetargu na pozyskiwanie mikrosfery w latach 2016-2020 (włącznie).

Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 05.01.2016
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

Okresowe

2022

2022

Przedstawione pliki Jednostkowego Raportu Rocznego Eko Export SA nie stanowią wersji oficjalnych ( tj. wymaganych w formacie xhtml z podpisami ). Oficjalne wersje dostępne są  TUTAJ .

List Prezesa Zarządu
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eko Export za 2022 rok
Sprawozdanie z badania JSF 2022
Oświadczenie Zarządu do JSF 2022
Oświadczenia Rady Nadzorczej w zakresie KA
Stanowisko Zarządu do zastrzeżenia JSF 2022
Opinia Rady Nadzorczej do zastrzeżenia JSF 2022

Przedstawione pliki Skonsolidowanego Raportu Rocznego Eko Export SA nie stanowią wersji oficjalnych ( tj. wymaganych w formacie xhtml z podpisami ). Oficjalne wersje dostępne są  TUTAJ .

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2022 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Eko Export za 2022 rok
Oświadczenie Zarządu do SSF
Sprawozdanie z badania SSF 2022
Oświadczenie Rady Nadzorczej w zakresie Komitetu Audytu
Ocena Rady Nadzorczej
Stanowisko Zarządu do zastrzeżenia SSF 2022
Opinia Rady Nadzorczej do zastrzeżenia SSF 2022

Skonsolidowany raport za III kwartał 2022 roku

Skonsolidowany raport za I półrocze 2022 roku:
Jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za I półrocze 2022
Raport z przeglądu JSF
Stanowisko Zarządu
opinia RN do stanowiska Zarządu
Raport z przeglądu SSF
Stanowisko Zarządu
opinia RN do stanowiska Zarządu

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022

2018

2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. za 2018 rok po korekcie

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za 2018 rok po korekcie

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności 
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Sprawozdanie z badania ze sprostowaniem z dnia 28.07.2019r.

 Raport skonsolidowany za 2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Eko Export za 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Eko Export za 2018
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
List do Akcjonariuszy 

Jednostkowy raport za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności
List do Akcjonariuszy
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018

Sprawozdanie finansowe

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2018

Wybrane dane finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Eko Export
Sprawozdanie z działalności Grupy
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018
Sprawozdanie finansowe

 

2017

2017

Raport skonsolidowany za 2017

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Eko Export za 2017
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Eko Export za 2017
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
List do Akcjonariuszy
Sprawozdanie z badania
Sprostowanie do Sprawozdania z badania wraz ze Sprawozdaniem BR

Jednostkowy raport za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności
List do Akcjonariuszy
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Oświadczenie o rzetelności sprawozdania
Oświadczenie o wyborze firmy audytorskiej
Sprawozdanie z badania

Skonsolidowany raport za III kwartał 2017

Skonsolidowany Raport za III kwartał 2017

Skonsolidowany Raport okresowy za I półrocze 2017

Wybrane dane finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie Grupy
Jednostkowe sprawozdanie Eko Export S.A.
Oświadczenia Zarządu
Raport z przeglądu

Raport okresowy za I kwartał 2017

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

Raporty EBI

Potwierdzenie nadania raportu dobrych praktyk_2021  raport 1-2021 EBI