biurowiec ekoexport

Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 02.06.2021 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28 czerwca 2021 r.
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 11/2021 z dnia 02.06.2021 r.
Zawarcie umowy faktoringowej.

Raport bieżący nr 10/2021/k z dnia 01.05.2021 r.
Korekta raportu bieżącego nr 10/2021.

Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 28.04.2021 r.
Zmiana daty przekazania raportów okresowych w roku obrotowym 2021.

Raport bieżący nr 9/2021 z 15.04.2021 r.
Podpisanie umowy Konsorcjum pomiędzy TOO Metallogamma z siedzibą w Kazachstanie a Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 8/2021 z dnia 31.03.2021 r,
Wstępne przychody za I kwartał 2021 r.

Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 22.02.2021 r.
Powołanie Komitetu Audytu.

Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 22.02.2021 r.
Piąte wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji.

Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 22.02.2021 r.
Temat: Podpisanie umowy przedstawicielskiej z nowym Przedstawicielem handlowym na teren Ameryki Północnej.

Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 05.02.2021 r.
Temat: Czwarte wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji.

Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 20.01.2021 r.
Temat: Trzecie wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji.

Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 20.01.2021 r.
Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku.

Raport bieżący nr 1/2021 z dnia 05.01.2021 r.
Temat: Drugie wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji.

Raport 34 2020 z dnia 21.12.2020 r.

Temat: Wstępne przychody za IV kwartał 2020 roku i cały 2020 rok.

raport 33 2020 z dnia 18.12.2020 r.

Temat: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy Eko Export S.A. do złożenia dokumentów akcji.

Raport 32 2020 z dnia 01.12.2020 r.

Temat: Rejestracja przez Sąd zmian w statucie.

Załącznik do raportu - Statut Eko Export S.A.

raport 31 2020 z dnia 24.11.2020

Temat: Korekta skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.

raport 30 2020 z dnia 17.11.2020

Temat: Potwierdzenie otrzymanego zamówienia z Koncernu odlewniczego na pierwsze półrocze 2021 roku.

raport 29 2020 k z dnia 10.11.2020

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 29/2020

raport 29 2020 z dnia 10.11.2020

Temat: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.

raport 28 2020 z dnia 16.10.2020

Temat: Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2021 na rynek Europy Zachodniej i USA.

raport 27 2020 z dnia 15.10.2020

Temat: Podpisanie aneksów do umów kredytowych oraz nowej umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

raport 26 2020 z dnia 12.10.2020

Temat: Ustalenie zakresu dostaw mikrosfery w roku 2021 do krajów Europy Północnej (Szwecj, Norwegia, Finlandia, Dania).

raport 25 2020 z dnia 01.10.2020

Temat: Wstępne przychody za III kwartał 2020 roku.

raport 24 2020 z dnia 23.09.2020

Temat: Podpisanie porozumienia do wieloletniej strategicznej umowy o bieżącej współpracy z Partnerem Kazachstańskim.

raport 23 2020 z dnia 21.09.2020

Temat: Oddalenie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Eko Export S.A.

raport 22 2020 z dnia 16.07.2020

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EKO EXPORT S.A. w dniu 15.07.2020 r.

raport 21 2020 z dnia 16.07.2020

Temat: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.07.2020r.

raport 20 2020 z dnia 16.07.2020

Temat: Podpisanie znaczącej umowy.

raport 19 2020 z dnia 01.07.2020

Temat: Wstępne przychody za I półrocze 2020 r.

raport 18 2020 z dnia 30.06.2020

Temat: Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy.

raport 17 2020 z dnia 19.06.2020

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 15 lipca 2020 r.

raport 16 2020 z dnia 19.06.2020

Temat: Korekta raportu rocznego Eko Export S.A. za 2019 rok.

raport 15 2020 z dnia 09.06.2020

Temat: Zmiana daty przekazywania raportu okresowego w roku obrotowym 2020.

raport 14 2020 z dnia 25.05.2020

Temat: Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2019-uzupełnienie.

raport 13 2020 z dnia 20.05.2020

Temat: Stanowisko Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej na temat zastrzeżenia biegłego rewidenta do opinii z badania sprawozdania finansowego.

raport 12-2020 z dnia 17.05.2020

Temat: Zmiana daty przekazania raportu okresowego w roku obrotowym 2020.

raport 11 2020 z dnia 15.05.2020

Temat: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółki Eko Export S.A. uchwały o czasowym opóźnieniu przekazania informacji o złożeniu przez wierzycieli wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

raport 10 2020 z dnia 15.05.2020

Temat: Otrzymanie subwencji finansowej PFR przez Eko Export S.A.

raport 9 2020 z dnia 27.04.2020

Temat: Zmiana dat przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020.

raport 8 2020 z dnia 21.04.2020

Temat: Korekta raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego Eko Export S.A. za 2018 rok.

raport 7 2020 z dnia 31.03.2020

Temat: Wstępne przychody za pierwszy kwartał 2020 r.

raport 6 2020 z dnia 20.03.2020

Temat: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

raport 5 2020 z dnia 20.03.2020

Temat: Wymiana odcinków zbiorowych akcji.

raport 4 2020 z dnia 13.03.2020

Temat: Stanowisko Emitenta wobec obecnej sytuacji w kraju w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 i jego wpływu na działalność na EKO EXPORT SA.

Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 11.02.2020

Temat: Podpisanie wieloletniej strategicznej umowy o bieżącej współpracy z Partnerem Kazachstańskim

Raport bieżący nr 2/2020 z dnia 29.01.2020

Temat: Umowa dobezpieczenia.

Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 16.01.2020

Temat: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

Raport bieżący nr 52/2019 z dnia 27.12.2019r.
Wstępne przychody za IV kwartał i cały 2019 rok.

Raport bieżący nr 51/2019 z dnia 06.12.2019r.
Potwierdzenie zamówienia na dostawy mikrosfery dla Partnera z branży odlewniczej na 2020 rok.

Raport bieżący nr 50/2019 z dnia 02.12.2019r.
Zwiększenie zaangażowania Emitenta w kapitale zakładowym w spółce zależnej Eko Sphere KZ.

Raport bieżący nr 49/2019 z dnia 25.11.2019r.
Podpisanie kolejnego aneksu do kontraktu z Koncernem Halliburton na 2020 rok.

Raport bieżący nr 48/2019 z dnia 22.11.2019r.
Korekta raportu rocznego Eko Export oraz Grupy Kapitałowej Eko Export za 2018 rok.

Raport bieżący nr 46/2019/k z dnia 22.11.2019r.
Korekta raportu bieżącego nr 46/2019.

Raport bieżący nr 47/2019 z dnia 21.11.2019r.
Otrzymanie zamówienia od Partnera holenderskiego z branży ropy i gazu na 2020 rok.

Raport bieżący nr 46/2019 z dnia 20.11.2019r.
Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na rynku Europy Południowej (Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy) począwszy od 2020 roku.

Raport bieżący nr 45/2019 z dnia 14.11.2019r.
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał 2019r.

Raport bieżący nr 44/2019 z dnia 04.11.2019r.
Potwierdzenie zamówienia od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec na dostawy mikrosfery na rynek Europy Zachodniej i USA na 2020 rok.

Raport bieżący nr 43/2019 z dnia 23.10.2019r.
Potwierdzenie zamówienia na wysoko przetworzoną mikrosferę od wieloletniego Partnera handlowego z Niemiec - branża budowlana.

Raport bieżący nr 42/2019 z dnia 22.10.2019r.
Pozyskanie nowego, znaczącego Partnera handlowego na dostawy mikrosfer w 2020 roku na rynek Europy Południowej.

Raport bieżący nr 41/2019 z dnia 09.10.2019r.
Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A. - uzupełnienie raportu.

Raport bieżący nr 40/2019 z dnia 04.10.2019r.
Podpisanie aneksów do umów kredytowych zawartych z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 39/2019 z dnia 30.09.2019r.
Wstępne przychody za III kwartał 2019 roku.

Raport bieżący nr 38/2019 z dnia 23.09.2019r.
Zamówienie z Koncernu z branży odlewniczej (kapitał szwajcarski) na rok 2020.

Raport bieżący nr 37/2019 z dnia 19.09.2019r.
Zamówienie na dostawy mikrosfer na rynek Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2020.

Raport bieżący nr 36/2019 z dnia 28.08.2019r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 35/2019 z dnia 09.08.2019r.
Korekta skróconego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 34/2019 z dnia 31.07.2019r.
Wznowienie obrotu akcjami Spółki.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 33/2019z dnia 30.07.2019r.
Sprostowanie biegłego rewidenta do sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania Eko Export S.A.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 32/2019 z dnia 30.07.2019r.
Potwierdzenie przez Emitenta pierwszego zamówienia dotyczącego dostaw do Partnera z Niemiec na rok 2020 oraz otrzymanie zaliczki na zakup surowca potrzebnego do zrealizowania tego zamówienia.

Raport bieżący nr 31/2019 z dnia 29.07.2019r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.07.2019r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 30/2019 z dnia 29.07.2019r.
Korekta raportu rocznego Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. za 2018 rok.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 29/2019 z dnia 28.07.2019r.
Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem.

Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 26.07.2019r.
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 26.07.2019r. oraz przerwa w obradach ZWZA.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 27/2019 z dnia 24.07.2019r.
Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem.

Raport bieżący nr 26/2019 z  dnia 24.07.2019r.
Korekta raportu rocznego Eko Export S.A. za 2018 rok
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 25/2019 z dnia 01.07.2019r.
Wstępne przychody za I półrocze 2019r.

Raport bieżący nr 24/2019 z dnia 28.06.2019r.
Treść uchwał podjętych przez ZWZA oraz przerwa w obradach ZWZA z dnia 28.06.2019r.
Podjęte uchwały na ZWZA

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 19.06.2019r.
Podpisanie aneksu do umowy z biegłym rewidentem.

Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 31.05.2019r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28 czerwca 2019r.
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 29.05.2019r.
Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian w statucie.
Tekst jednolity statutu.

Raport bieżący 20/2019 z dnia 02.05.2019r.
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 19/2019 z dnia 26.04.2019r.
Odpis na utratę wartości udziałów w spółce OMEGA Minerals Trading and Investment.

Raport bieżący nr 18/2019 z dnia 24.04.2019r.
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 17/2019 z dnia 10.04.2019r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 16/2019 z dnia 10.04.2019r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 10.04.2019r.

Raport bieżący nr 15/2019 z dnia 10.04.2019r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.04.2019r.
Podjęte uchwały, Nowy Regulamin RN

Raport bieżący nr 14/2019 z dnia 01.04.2019r.
Wstępne przychody za I kwartał 2019 roku.

Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 22.03.2019r.
Zmiany w strukturze grupy kapitałowej Emitenta.

Raport bieżący nr 12/2019 z dnia 15.03.2019r.
Proponowana zmiana statutu Emitenta.

Raport bieżący nr 11/2019 z dnia 15.03.2019r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 10 kwietnia 2019r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 10/2019 z dnia 28.02.2019r.
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 9/2019 z dnia 27.02.2019r.
Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii N spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 8/2019 z dnia 26.02.2019r.
Strategiczne partnerstwo w Kazachstanie.

Raport bieżący nr 7/2019 z dnia 19.02.2019
Rejestracja akcji emitenta w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący nr 6/2019 z dnia 07.02.2019
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie A. Bokun
Powiadomienie J. Dziedzic
Powiadomienie Z. Bokun

Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 07.02.2019
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie Emitenta.
Aktualny statut

Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 11.01.2019
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 11.01.2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 11.01.2019r.

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 11.01.2019
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11.01.2019r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 09.01.2019r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie A.Bokun

Raport bieżący nr 36/2018 z dnia 27.12.2018r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie DAZI Investment
Powiadomienie Z. Bokun

Raport bieżący nr 35/2018 z dnia 27.12.2018r.
Wstępne przychody za IV kwartał i cały 2018 rok.

Raport bieżący nr 34/2018 z dnia 14.12.2018r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 11 stycznia 2019r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia

Raport bieżący nr 33/2018 z dnia 07.12.2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 07.12.2018r.

Raport bieżący nr 32/2018 z dnia 07.12.2018
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.12.2018r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 31/2018 z dnia 03.12.2018
Potwierdzenie zamówienia od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec na dostawy mikrosfery do czternastu odbiorców z Europy Zachodniej na rok 2019.

Raport bieżący nr 30/2018 z dnia 30.11.2018
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie A. Bokun

Raport bieżący nr 29/2018 z dnia 26.11.2018
Zamówienie na dostawy mikrosfer na rynek Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2019.

Raport bieżący nr 28/2018 z dnia 19.11.2018
Zamówienie od Koncernu z branży metalurgicznej z Niemiec na rok 2019.

Raport bieżący nr 27/2018z dnia 14.11.2018
Zamówienie na rok 2019 od wieloletniego Partnera z Niemiec (branża wypełniaczy) na dostawę mikrosfer.

Raport bieżący nr 26/2018 z dnia 13.11.2018
Otrzymanie zamówienia na 2019 rok od firmy 3AComposites GmbH, Niemcy.

Raport bieżący nr 25/2018 z dnia 09.11.2018
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 7 grudnia 2018r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia

Raport bieżący nr 24/2018 z dnia 08.11.2018r.
Podpisanie umowy wstępnej dotyczącej rozpoczęcia współpracy na lagunie Elektrowni Gres-1 i Gres-2 w Ekibastuzie należącej do Holdingu Energetycznego Samruk-Energo S.A.

Raport bieżący nr 23/2018 z dnia 31.10.2018r.
Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz zaliczkowa wpłata na poczet akcji nowej emisji w wysokości ca 2,9 mln złotych.

Raport bieżący nr 22/2018 z dnia 31.10.2018r.
Przedterminowa spłata zobowiązań.

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 30.10.2018r.
Przedterminowa spłata kredytów.

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 29.10.2018r.
Wykup Obligacji serii A.

Raport bieżący nr 19/2018 z dnia 01.10.2018r.
Wstępne przychody za III kwartał 2018r.

Raport bieżący nr 18/2018 z dnia 05.09.2018r.
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 17/2018 z dnia 06.08.2018r.
Podpisanie znaczącej umowy na pozyskiwanie mikrosfer.

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 09.07.2018r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienia

Raport bieżący nr 15/2018 z dnia 09.07.2018r.
Doubezpieczenie Obligacji serii A.

Raport bieżący nr 14/2018 z dnia 02.07.2018r.
Wstępne przychody za I półrocze 2018r.

Raport bieżący nr 13/2018 z dnia 21.06.2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 20.06.2018r.

Raport bieżący nr 12/2018 z dnia 21.06.2018
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20.06.2018r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 28.05.2018r.
Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku.

Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 25.05.2018r.
Sprostowanie biegłego rewidenta do sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Eko Export S.A.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 9/2018 z dnia 23.05.2018r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 20 czerwca 2018r.
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 8/2018 z dnia 21.05.2018r.
Otrzymanie pierwszego zamówienia na dostawy mikrosfer od największej firmy z branży usług eksploatacji pól naftowych na świecie.

Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 29.04.2018r.
Opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export za rok 2017.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 25.04.2018r.
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2017r.

Raport bieżący nr 5/2018 z dnia 03.04.2018r.
Wstępne przychody za I kwartał 2018 roku.

Raport bieżący nr 4/2018 z dnia 14.03.2018r.
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu unijnego.

Raport bieżący nr 3/2018 z dnia 12.02.2018r.
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 2/2018 z dnia 01.02.2018r.
Przychody ze sprzedaży za styczeń 2018r.

Raport bieżący nr 1/2018 z dnia 18.01.2018r.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

Raport bieżący nr 84/2017 z dnia 29.12.2017
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Agnieszki Bokun
Zawiadomienie od Zbigniewa Bokun
Zawiadomienie od Jolanty Sidzina-Bokun

Raport bieżący nr 83/2017 z dnia 27.12.2017
Zmiany w strukturze grupy kapitałowej emitenta.

Raport bieżący nr 82/2017 z dnia 27.12.2017
Wstępne przychody za IV kwartał i cały 2017 rok.

Raport bieżący nr 81/2017 z dnia 18.12.2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 18.12.2017r.

Raport bieżący nr 80/2017 z dnia 18.12.2017
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18.12.2017r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 79/2017 z dnia 18.12.2017
Podpisanie aneksu do kontraktu ramowego z Koncernem Halliburton na kolejne 2 lata.

Raport bieżący nr 78/2017 z dnia 07.12.2017
Rejestracja przez Sąd Rejonowy zmian w statucie.

Raport bieżący nr 77/2017 z dnia 07.12.2017
Otrzymanie zamówienia od Partnera holenderskiego z branży wydobywczej ropy i gazu na 2018 r.

Raport bieżący nr 76/2017 z dnia 06.12.2017
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Agnieszki Bokun
Zawiadomienie od Zbigniewa Bokun
Zawiadomienie od Jolanty Sidzina-Bokun

Raport bieżący nr 75/2017 z dnia 05.12.2017
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 74/2017 z dnia 04.12.2017
Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 73/2017 z dnia 29.11.2017
Potwierdzenie zamówienia od naszego Przedstawiciela handlowego z Niemiec na dostawy mikrosfery do pięciu odbiorców z Europy Zachodniej na rok 2018.

Raport bieżący nr 72/2017 z dnia 24.11.2017
Zwiększenie zamówienia na rok 2018 od wieloletniego Partnera z Niemiec (branża wypełniaczy) na dostawę mikrosfer.

Raport bieżący nr 71/2017 z dnia 22.11.2017
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 18 grudnia 2017r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 70/2017 z dnia 16.11.2017
Podjęcie uchwały przez KDPW S.A. w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii M.

Raport bieżący nr 69/2017 z dnia 15.11.2017
Potwierdzenie dostaw na rok 2018 do klienta z branży odlewniczej pozyskanego poprzez naszego Przedstawiciela z Niemiec.

Raport bieżący nr 68/2017 z dnia 10.11.2017
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Agnieszki Bokun
Zawiadomienie od Zbigniewa Bokun
Zawiadomienia od DAZI Investment Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 67/2017 z dnia 09.11.2017
Poziom zobowiązań Emitenta na dzień 30.09.2017r.

Raport bieżący nr 66/2017 z dnia 09.11.2017
Emisja Obligacji serii A.

Raport bieżący nr 65/2017 z dnia 06.11.2017
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej.
Zawiadomienie Aegon

Raport bieżący nr 64/2017 z dnia 06.11.2017
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Jolanty Sidzina-Bokun
Zawiadomienie od Agnieszki Bokun

Raport bieżący nr 63/2017 z dnia 30.10.2017
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji na okaziciela serii Ł Spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 62/2017 z dnia 30.10.2017
Zamówienie od Koncernu z branży metalurgicznej z Niemiec na rok 2018.

Raport bieżący nr 61/2017 z dnia 27.10.2017
Podjęcie uchwały  przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie  w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Ł spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 60/2017 z dnia 27.10.2017
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie Emitenta.

Raport bieżący nr 59/2017 z dnia 24.10.2017
Podpisanie listu intencyjnego z partnerem japońskim.

Raport bieżący nr 58/2017 z dnia 23.10.2017
Otrzymanie zamówienia na rok 2018 od firmy 3A Composites GmbH, Niemcy.

Raport bieżący nr 57/2017 z dnia 20.10.2017
Zawarcie umowy o przeprowadzanie oferty obligacji.

Raport bieżący nr 56/2017 z dnia 20.10.2017
Pozytywna ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie.

Raport bieżący nr 55/2017 z dnia 18.10.2017
Potwierdzenie zamówienia na rok 2018 od wieloletniego Partnera z Niemiec (branża wypełniaczy) na dostawę mikrosfer białych i szarych różnych frakcji.

Raport bieżący nr 54/2017 z dnia 16.10.2017
Dostawy mikrosfery na Rynek Europy Płn. (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania) na rok 2018

Raport bieżący nr 53/2017 z dnia 13.10.2017r.
Ogłoszenie zamiaru emisji obligacji

Raport bieżący nr 52/2017 z dnia 13.10.2017r
Przedłużenie kontraktu z Grupą firm z branży motoryzacyjnej na kolejny rok tj. 2018

Raport bieżący nr 51/2017 z dnia 11.10.2017r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Eko Export S.A. - uzupełnienie raportu bieżącego nr 50/2017

Raport bieżący nr 50/2017 z dnia 09.10.2017r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący nr 49/2017 z dnia 09.10.2017r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 09.10.2017r.

Raport bieżący nr 48/2017 z dnia 09.10.2017r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 09.10.2017r.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 47/2017 z dnia 06.10.2017r.
Podjęcie uchwały przez KDPW S.A. w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

Raport bieżący nr 46/2017 z dnia 05.10.2017r.
Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiana statutu.

Raport bieżący nr 45/2017 z dnia 02.10.2017r.
Wstępne przychody za III kwartał 2017r.

Raport bieżący nr 44/2017 z dnia 28.09.2017r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie Zbigniew Bokun
Zawiadomienie Igor Bokun

Raport bieżący nr 43/2017 z dnia 27.09.2017r.
Zmiana terminu publikacji raportu.

Raport bieżący nr 42/2017 z dnia 26.09.2017r.
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 203.692 sztuk akcji serii M w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Raport bieżący nr 41/2017 z dnia 22.09.2017r.
Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.
Oświadczenie Agnieszka Bokun

Raport bieżący nr 40/2017 z dnia 22.09.2017r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zawiadomienie Agnieszka Bokun
Zawiadomienie Jolanta Sidzina-Bokun
Zawiadomienie Zbigniew Bokun
Zawiadomienie Igor Bokun

Raport bieżący nr 39/2017 z dnia 20.09.2017r.
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 38/2017 z dnia 19.09.2017r.
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie Emitenta.

Raport bieżący nr 37/2017 z dnia 15.09.2017r.
Proponowana zmiana statutu Emitenta.

Raport bieżący nr 36/2017 z dnia 12.09.2017r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 9 października 2017r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 35/2017 z dnia 06.09.2017r.
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 34/2017/k z dnia 21.09.2017r.
Korekta raportu bieżącego nr 34/2017.

Raport bieżący nr 34/2017 z dnia 25.08.2017r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 25.08.2017r.

Raport bieżący nr 33/2017 z dnia 25.08.2017r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25.08.2017r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 32/2017 z dnia 24.08.2017r.
Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu unijnego.

Raport bieżący nr 31/2017 z dnia 28.07.2017r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 25 sierpnia 2017r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 30/2017 z dnia 21.07.2017r.
Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiana statutu.

Raport bieżący nr 29/2017 z dnia 13.07.2017r.
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 645.870 akcji serii Ł w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Raport bieżący nr 28/2017 z dnia 06.07.2017r.
Otrzymanie zamówienia od Koncernu z branży wypełniaczy z Europy Zachodniej na dostawy mikrosfery.

Raport bieżący nr 27/2017 z dnia 03.07.2017r.
Wstępne przychody za I półrocze 2017r.

Raport bieżący nr 26/2017 z dnia 30.06.2017r.
Rejestracja przez Sąd zmian w statucie.

Raport bieżący nr 25/2017 z dnia 29.06.2017r.
Umowy pożyczek.

Raport bieżący nr 24/2017 z dnia 29.06.2017r.
Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji.

Raport bieżący nr 23/2017 z dnia 29.06.2017r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Zbigniewa Bokun
Zawiadomienie od Jolanty Sidziny-Bokun
Zawiadomienie od Agnieszki Bokun

Raport bieżący nr 22/2017 z dnia 14.06.2017r.
Zawiadomienie od akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji.

Raport bieżący nr 21/2017 z dnia 14.06.2017r.
Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Zawiadomienie od Jolanty Sidziny-Bokun
Zawiadomienie od Zbigniewa Bokun

Raport bieżący nr 20/2017/k z dnia 21.09.2017r.
Korekta raportu bieżącego nr 20/2017.

Raport bieżący nr 20/2017 z dnia 07.06.2017r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 06.06.2017r.

Raport bieżący nr 19/2017 z dnia 07.06.2017r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.06.2017r.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 18/2017 z dnia 22.05.2017r.
Podjęcie decyzji o budowie nowej inwestycji.

Raport bieżący nr 17/2017 z dnia 19.05.2017r.
Treść uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 11.05.2017r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 6 czerwca 2017r.
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 15/2017 z dnia 24.04.2017r.
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016r.

Raport bieżący nr 14/2017/k z dnia 21.09.2017r.
Korekta raportu bieżącego nr 14/2017.

Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 21.04.2017r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 21.04.2017r.

Raport bieżący nr 13/2017 z dnia 21.04.2017r.
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 21.04.2017r.
Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 13.04.2017r.
Korekta raportu okresowego za III kwartał 2016 roku.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 11/2017 z dnia 03.04.2017r.
Wstępne przychody za I kwartał 2017r.

Raport bieżący nr 10/2017 z dnia 30.03.2017r.
Rozstrzygnięcie przetargu na dostawy mikrosfery dla Grupy firm z branży motoryzacyjnej.

Raport bieżący nr 9/2017 z dnia 27.03.2017
Korekta raportu bieżącego nr 6/2017 i nr 7/2017.

Raport bieżący nr 8/2017 z dnia 27.03.2017
Otrzymanie drugiego zamówienia od Partnera z USA.

Raport bieżący nr 7/2017 z dnia 24.03.2017
Proponowana zmiana statutu Emitenta.

Raport bieżący nr 6/2017 z dnia 24.03.2017r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 21 kwietnia 2017r.
Dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.pl/ w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 5/2017 z dnia 08.03.2017r.
Otrzymanie pierwszego zamówienia w roku 2017 od Partnera z USA.

Raport bieżący nr 4/2017 z dnia 20.02.2017r.
Otrzymanie zamówienia od nowego odbiorcy z Niemiec, branża tynków i mas szpachlowych.

Raport bieżący nr 3/2017 z dnia 17.02.2017r.
Otrzymanie deklaracji od jednego z klientów pozyskanego poprzez naszego Przedstawiciela z Niemiec o którym była mowa w Raporcie bieżącym nr 33/2016, że wydłuża czas zakupu mikrosfery o 2 kolejne lata tj. 2018 i 2019.

Raport bieżący nr 2/2017 z dnia 26.01.2017r.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017r.

Raport bieżący nr 1/2017 z dnia 02.01.2017r.
Wstępne przychody za cztery kwartały 2016 roku.

Raport bieżący nr 36/2016 z dnia 16.12.2016
Informacja o transakcjach na akcjach spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.
Powiadomienie od DAZI Investment Sp. z o.o.
Powiadomienie od Igora Bokun
Powiadomienie od Zbigniewa Bokun

Raport bieżący nr 35/2016 z dnia 12.12.2016
Dostawy mikrosfery na rynek Skandynawii w 2017 roku.

Raport bieżący nr 34/2016 z dnia 05.12.2016
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 33/2016 z dnia 25.11.2016
Dostawy mikrosfery na 2017 rok.

Raport bieżący nr 32/2016 z dnia 14.11.2016
Pozytywna ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie.

Raport bieżący nr 31/2016 z dnia 12.10.2016
Podpisanie kolejnego 3-letniego kontraktu na dostawę mikrosfery frakcji 150 mikronów.

Raport bieżący nr 30/2016 z dnia 03.10.2016
Wstępne przychody za III kwartały 2016r.

Raport bieżący nr 29/2016 z dnia 29.09.2016
Kolejne, znaczące zwiększenie dostaw mikrosfery białej do głównego zakładu produkcyjnego w Niemczech należącego do Koncernu metalurgicznego na rok 2017.

Raport bieżący nr 28/2016 z dnia 22.09.2016
Znaczące zwiększenie dostaw do głównego zakładu produkcyjnego w Niemczech należącego do Koncernu metalurgicznego na rok 2017.

Raport bieżący nr 27/2016 z dnia 19.09.2016
Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na rynku Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia) na lata 2017-2020.

Raport bieżący nr 26/2016 z dnia 02.09.2016
Korekta raportu okresowego za I półrocze 2016r.

Raport bieżący nr 25/2016 z dnia 01.09.2016
Próba generalna linii technologicznej do pozyskiwania mikrosfery w Astanie.

Raport bieżący nr 24/2016 z dnia 11.07.2016
Wybór biegłego rewidenta.

Raport bieżący nr 23/2016 z dnia 07.07.2016
Komunikat Dziełu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji na okaziciela serii L spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 22/2016 z dnia 07.07.2016
Podjęcie uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L spółki Eko Export S.A.

Raport bieżący nr 21/2016 z dnia 05.07.2016
Podpisanie Memorandum (Listu Intencyjnego) dotyczącego budowy zakładu stacjonarnego do automatycznego pozyskiwania mikrosfery bezpośrednio z rurociągu elektrowni wg patentu i dokumentacji technicznej Eko Export w Karagandzie (Kazachstan).

Raport bieżący nr 20/2016 z dnia 01.07.2016
Wstępne przychody za I półrocze 2016r.

Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 29.06.2016
Podjęcie uchwały przez KDPW S.A. w sprawie zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziziela serii L.

Raport bieżący nr 18/2016 z dnia 29.06.2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. w dniu 28.06.2016r.

Raport bieżący nr 17/2016 z dnia 28.06.2016
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2016r.
Załącznik do raportu: Podjęte uchwały

Raport bieżący nr 16/2016 z dnia 16.06.2016
Otrzymanie Patentu na wzór użytkowy pt. "Instalacja do pozyskiwania mikrosfery z wodno-popiołowego potoku TEC" na rzecz Eko Export S.A. na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Raport bieżący nr 15/2016 z dnia 08.06.2016
Otrzymanie informacji o kontynuacji dostaw mikrosfery białej dla Koncernu z branży metalurgicznej w drugim półroczu 2016 roku.

Raport bieżący nr 14/2016 z dnia 30.05.2016
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eko Export S.A. na dzień 28.06.2016r.
Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ekoexport.eu/?id=1 w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne zgromadzenia.

Raport bieżący nr 13/2016 z dnia 30.05.2016
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału i zmian w statucie.
Załącznik do raportu - jednolity statut spółki

Raport bieżący nr 12/2016 z dnia 28.04.2016
Podpisanie umowy przedstawicielskiej na sprzedaż mikrosfery na obszarze Ameryki Płn. i Ameryki Płd.

Raport bieżący nr 11/2016 z dnia 08.04.2016
Informacja na temat wyniku aukcji internetowej dotyczącej dostaw mikrosfery na obszar Bliskiego Wschodu.

Raport bieżący nr 10/2016 z dnia  01.04.2016
Umowa objęcia akcji serii L.

Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 01.04.2016
Zmiana Statutu Spółki w związku z podjęciem przez Zarząd w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 350.000 akcji serii L w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Raport bieżący nr 8/2016 z  dnia 01.04.2016
Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 350.000 akcji serii L w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
Uzasadnienie do raportu

Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 31.03.2016
Wstępne przychody za I kwartał 2016r.

Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 15.03.2016
Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 29.02.2016
Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2015r.
Załącznik do raportu

Raport bieżący nr 1/2016/k z dnia 23.02.2016
Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 - Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016.

Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 23.02.2016
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 29/2015 - Informacja o zbyciu akcji wyemitowanych przez Emitenta.

Raport bieżący nr 3/2016 z dnia 15.02.2016
Zaproszenie od globalnego amerykańskiego koncernu z branży ropy i gazu (jeden z trzech największych na świecie) do złożenia ofert handlowej na sprzedaż mikrosfery Eko Exportu na obszarze Bliskiego Wschodu (MENA) i Płn. Afryki.

Raport bieżący nr 2/2016 z dnia 29.01.2016
Otrzymanie oficjalnego potwierdzenia Elektrowni z Grupy ENEA o wygraniu przetargu na pozyskiwanie mikrosfery w latach 2016-2020 (włącznie).

Raport bieżący nr 1/2016 z dnia 05.01.2016
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Eko Export S.A. za 2018 rok po korekcie

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2018 rok
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Eko Export S.A. za 2018 rok po korekcie

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności 
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Sprawozdanie z badania ze sprostowaniem z dnia 28.07.2019r.

 Raport skonsolidowany za 2018

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Eko Export za 2018
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Eko Export za 2018
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
List do Akcjonariuszy 

Jednostkowy raport za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności
List do Akcjonariuszy
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego 

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018

Sprawozdanie finansowe

Skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2018

Wybrane dane finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Eko Export
Sprawozdanie z działalności Grupy
Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie z badania

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2018
Sprawozdanie finansowe

 

2017

Raport skonsolidowany za 2017

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Eko Export za 2017
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Eko Export za 2017
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
List do Akcjonariuszy
Sprawozdanie z badania
Sprostowanie do Sprawozdania z badania wraz ze Sprawozdaniem BR

Jednostkowy raport za 2017 rok

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności
List do Akcjonariuszy
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Oświadczenie o rzetelności sprawozdania
Oświadczenie o wyborze firmy audytorskiej
Sprawozdanie z badania

Skonsolidowany raport za III kwartał 2017

Skonsolidowany Raport za III kwartał 2017

Skonsolidowany Raport okresowy za I półrocze 2017

Wybrane dane finansowe
Skonsolidowane sprawozdanie Grupy
Jednostkowe sprawozdanie Eko Export S.A.
Oświadczenia Zarządu
Raport z przeglądu

Raport okresowy za I kwartał 2017

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

2016

Raport okresowy za 2016 rok

Wprowadzenie do sprawozdania
Sprawozdanie finansowe
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia
List Zarządu do akcjonariuszy
Sprawozdanie Zarządu z działalności
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Oświadczenie o rzetelności sprawozdania
Oswiadczenie o wyborze biegłego rewidenta
Opinia biegłego rewidenta
Raport biegłego rewidenta

Raport okresowy za III kwartał 2016 - po korekcie

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

Raport okresowy za III kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

Raport okresowy za I półrocze 2016

Sprawozdanie finansowe - ESPI korekta
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Sprawozdanie z działalności Zarządu
Oświadczenie Zarządu - sprawozdanie
Oświadczenie Zarządu - biegły rewident
Raport biegłego z przeglądu sprawozdania

Raport okresowy za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe - ESPI
Dodatkowe informacje
Pozostałe informacje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.