rafineria i dźwig

Mikrosfery (nazywane inaczej – cenosferami) to sferyczne (kuliste) drobiny o bardzo małych, mikrometrycznych rozmiarach, często wypełnione wewnątrz różnego rodzaju substancjami.

Istnieje kilka rodzajów mikrosfery; najczęściej są one dzielone na:

 • ceramiczne (krzemowo-glinowe)
 • polimerowe,
 • szklane,

EEX specjalizuje się w produkcji mikrosfer ceramicznych (krzemowo-glinowych). Tego rodzaju mikrosfery są pozyskiwane m.in. w trakcie spalania węgla kamiennego, gdzie stanowią jedną z frakcji popiołu lotnego.

Oferowane przez EEX mikrosfery pakowane są :

 • w Big Bagi 500 kg
 • w worki papierowe 20 kg
 • luzem (silo)

Oferta handlowa EEX obejmuje dwa rodzaje mikrosfery ceramicznej:

 • mikrosferę szarą, która jest najbardziej powszechnie stosowanym rodzajem mikrosfery, używanym do wielu różnych zastosowań takich, jak np. lekki składnik betonu, żywicy, tworzyw sztucznych, farb, powłok, cegieł, gumy, folii i wypełniaczy. Mikrosfery szare są stosowane zwykle tam, gdzie kolor nie ma znaczenia i gdzie nie są wymagane specjalne parametry techniczno-technologiczne, takie jak np. wysoka odporność na duże temperatury.
 • mikrosferę białą, cenioną przez rynek zarówno za kolor, jak i inne właściwości niż mikrosfera szara, w tym wyższą odporność na duże temperatury. Stąd mikrosfera biała jest stosowana w zaawansowanych procesach technologicznych.

Oba typy mikrosfer, szara i biała, są oferowane przez Spółkę zarówno w ramach standardowej oferty handlowej, jak i w ramach oferty zindywidualizowanej, gdzie parametry fizyczno-chemiczne mikrosfery są dostosowywanie do indywidualnych wymagań klienta.

Oferta Mikrosfera szara Mikrosfera biała
Oferta standardowa
- Frakcja 500/450 mikronów
- Frakcja 300 mikronów
- Frakcja 150 mikronów
- Frakcja 80 mikronów
- Frakcja 300-500 mikronów
- Frakcja 300 mikronów
- Frakcja 150 mikronów
- Frakcja 80 mikronów
Oferta zindywidualizowana
- Produkcja mikrosfery o indywidualnej kombinacji parametrów
fizyczno-chemicznych wg specyficznych wymagań danego klienta

Rozwój oferty produktowej EEX przebiega równolegle w dwóch priorytetowych kierunkach:

 • indywidualizacja produktu dopasowująca parametry fizyczno-chemiczne, w tym w zakresie ciężaru właściwego, granulacji, koloru, składu chemicznego lub kombinacji tych parametrów, do indywidualnych potrzeb konkretnego odbiorcy;
 • rozwój sprzedaży mikrosfery białej na poziomie masowym (tj. w relatywnie dużych partiach jednostkowych).

 

WŁAŚCIWOŚCI MIKROFERY

Mikrosfery cechują się unikalnymi właściwościami fizyczno-chemicznymi, które sprawiają, że jest to materiał o wszechstronnym zastosowaniu. Z punktu widzenia kierunków wykorzystywania kluczowe znaczenie mają takie cechy mikrosfery, jak:

 • Sferyczny kształt

  Wypełniacze o sferycznym kształcie zajmują znacznie mniejszą powierzchnię niż inne. Oznacza to, iż mikrosfera nie wymaga dużych ilości spoiwa. To pozwala na lepsze wypełnienie materiału a tym samym nadanie mu odpowiedniej lekkości, uniwersalnej formy oraz przewidywalne właściwości kurczenia w gotowych produktach.

 • Lekka waga

  Mikrosfera stanowi ¼ gęstości wielu typowych konwencjonalnych wypełniaczy. To oznacza, że produkty wyprodukowane z użyciem mikrosfery są lżejsze w porównaniu do innych.

 • Niska absorpcja oleju

  Mikrosfera ma bardzo niski poziom wchłaniania oleju (w okolicach 16g na 100g); ta niska absorpcja jest wynikiem kształtu, jaki posiadają mikrosfery oraz ich gładkiej powierzchni; pozwala to na formułowanie spoiw o niższych poziomach lepkości.

 • Twardość

  Mikrosfera ma 5-6 w skali Mohs’a, dzięki czemu wytworzone produkty cechują się wysoką odpornością na erozję oraz zachowują swoją niezmienioną powłokę.

 • Wysoka temperatura topnienia

  Mikrosfera topi się w temperaturze 1200-1600 stopni Celsjusza. To pozwala na zastosowanie mikrosfery w produktach odpornych na działanie wysokich temperatur, takich jak materiały ogniotrwałe oraz farby i powłoki wysokich temperatur.

 • Dobre właściwości przewodzenia prądu

  Mikrosfera sprawdza się jako kompozyty kablowe.

 • Doskonałe właściwości izolacyjno-termiczne

  Mikrosfera posiada niski współczynnik przewodzenia ciepła (0,11 Wm - k-1), co powoduje że jest świetnym izolatorem ciepła dla wielu produktów, takich jak cementy geotermalne, rury izolacyjne oraz farby i powłoki o małym współczynniku przewodzenia ciepła

ZASTOSOWANIA MIKOROSFERY

Mikrosfery należą do grupy bardzo innowacyjnych materiałów przemysłowych. Mimo iż są one znane i obecne na rynku już od wielu lat, ciągle są przedmiotem intensywnych prac badawczo-rozwojowych. Odkrywane są nowe właściwości mikrosfery i opracowywane nowe możliwości jej zastosowania. To oznacza, że obszar wykorzystywania tego materiału nie jest jeszcze do końca zdefiniowany i stale powiększa się o nowe dziedziny przemysłowe. W chwili obecnej w największym stopniu mikrosfery są stosowane:

 • do produkcji i wypełniania elementów budowlanych, elementów izolujących, warstw ocieplających, wykładzin ściennych i elementów zdobniczych,
 • do produkcji materiałów ogniotrwałych i wewnętrznych do pieców,
 • jako izolacyjny i samosmarujący proszek do form odlewniczych,
 • jako dodatek do wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz do farb i lakierów powodując podwyższenie wytrzymałości cieplnej tych wyrobów,
 • do zwiększenia dźwiękochłonności materiałów wykładzinowych,
 • do obniżenia palności oplotów kablowych z PCV,
 • przy przeróbce ropy naftowej,
 • przy produkcji różnego rodzaju ceramiki elektrotechnicznej,
 • jako doskonały sorbent przydatny do usuwania zanieczyszczeń (np. ropy naftowej z powierzchni wód).

Mikrosfery

Zastosowanie

Spektrum przedsiębiorstw, które zużywają mikrosferę w swoich procesach technologicznych,
jest zatem bardzo szerokie branżowo. Największa skala zużycia cechuje takie gałęzie przemysłowe, jak:

Motoryzacja

kompozyty, podkłady, opony, formy odlewnicze, klocki cierne hamulcowe, listwy ozdobne, wypełniacze nadwozia, tworzywa, materiały wygłuszające

Energia i technika

cementy szybów naftowych, płuczki wiertnicze, powłoki przemysłowe, materiały szlifierskie, powłoki i kompozyty statków kosmicznych, materiały wybuchowe, ramiona śmigieł

Budownictwo

aluminiowe panele dla budownictwa wysokiego, cementy specjalne, zaprawy murarskie, tynki, materiały dachowe, panele wygłuszające, powłoki, beton natryskowy

Tworzywa sztuczne

aluminiowe panele dla budownictwa wysokiego, cementy specjalne, zaprawy murarskie, tynki, materiały dachowe, panele wygłuszające, powłoki, beton natryskowy

Rekreacja

łodzie, sprzęt pływający, kule do kręgli, deski surfingowe, kajaki, sprzęt do gry w golfa, obuwie, trawniki i dekoracja ogrodów

Ceramika

materiały ogniotrwałe, masy lejne, dachówki, cegły ognioodporne, cement glinowy, materiały izolacyjne, powłoki

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Zarządzanie jakością odbywa się na każdym szczeblu.

 • Automatyczne pobieranie próbek do kontroli jakości na każde 20 kg surowca/towaru
 • Własne w pełni wyposażone laboratorium do precyzyjnego pomiaru parametrów fizycznych próbek
 • Identyfikowalna jakość – każda próbka jest oznaczona kodem kreskowym, udokumentowana i
  zarchiwizowane
 • Elastyczny system zarządzania jakością IT (SZJ) – w pełni zintegrowany z działek produkcji i działem sprzedaży
 • Mierzymy ponad 10 różnych parametrów mikrosfery, tj.: odporność na zgniatanie hydrauliczne; pomiar rozkładu wielkości cząstek za pomocą analizatora laserowego 3D i za pomocą sit; gęstość nasypowa, ciężar właściwy, wilgotność, kolor mikrosfery, przewodność, części opadające, pH, aktywność biologiczna mikrosfery
 • Firma Eko Export od 2006 roku posiada certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. W roku 2018 otrzymaliśmy certyfikację zgodnie ze zaktualizowanymi normami ISO 9001 oraz ISO 14001 z roku 2015
 • do każdej wysyłki towaru dołączony jest atest (certyfikat jakości), który jest średnią wyników badań wszystkich wysłanych do klienta palet.