Dokumenty Korporacyjne

Akcjonariat

Raporty

Ład Korporacyjny

Kalendarium

Dane Finansowe

Polityka Dywidendowa

Walne Zgromadzenia

Kontakt dla inwestorów

Barbara Łozińska-Tatara

Pełnomocnik Zarządu do Kontaktów z Inwestorami

ADRESY E-MAIL DO POWIADAMIANIA O TRANSAKCJACH

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Eko Export SA oraz osoby blisko z nimi związane przekazują scan podpisanych zawiadomień równocześnie na adres e-mail: