You are currently viewing Linia do selektywnego mieszania mikrosfer
Field near the nuclear power plant in the Ostrovetsky district.Field around the nuclear power plant

Linia do selektywnego mieszania mikrosfer

  • Post author:
  • Post category:News

Na rynku mikrosfer obserwuje się dwa wyraźne trendy.

Z jednej strony stale rosną wymagania klientów w zakresie jakości mikrosfery, a w szczególności jej powtarzalności. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w przypadku zastosowań hi-tech, w których produkcja wyrobów końcowych odbywa się w sposób zautomatyzowany, a nawet najmniejsza odchyłka od oczekiwanej jakości może spowodować awarię linii klienta końcowego. Wymóg powtarzalności dotyczy zarówno produktów pakowanych do big-bagów, jak również do worków papierowych.
Przemysł farb i lakierów, produkty wykorzystujące mikrosferę kierowane na rynki konsumenckie czy zaawansowane zastosowania ogniotrwałe wyznaczają ten trend.

Drugi trend związany jest z naturalnymi cechami mikrosfery. Będąc produktem ubocznym, jakość surowca jest zmienna i producenci mikrosfery mają niewielki wpływ na materiał produkowany przez elektrownię. Dodatkowo klimat geopolityczny oraz zakłócenia globalnej gospodarki spowodowane przez Covid-19 wprowadzają dodatkowy poziom nieprzewidywalności.

Zestawienie tych przeciwstawnych trendów powoduje dużą presję na producentów mikrosfery. Odpowiedzą Eko Export na te trendy jest konsekwentna, długofalowa polityka inwestowania w najnowsze technologie. Stale powiększana przewaga technologiczna jest podstawą pozyskiwania najbardziej atrakcyjnych kontraktów.

Najnowsza linia selektywnego mieszania mikrosfer uruchomiona w centrali spółki w Bielsku-Białej jest kluczowym elementem realizacji tej strategii. Dzięki pełnemu opomiarowaniu oraz automatyzacji całego procesu możliwe jest kontrolowanie jakości i sterowanie procesem mieszania mikrosfer w trybie ciągłym, a nie w oparciu o poszczególne partie. Efektem jest powtarzalna, wysoka jakość. Ze względu na niejednorodny charakter mikrosfery, takie rozwiązanie pozwala na precyzyjne utrzymanie zgodności produktu końcowego ze specyfikacją klienta. Według wiedzy spółki oraz rozmów z klientami, takiej technologii i takich możliwości nie ma żaden inny zakład produkujący mikrosferę na świecie. Niespotykana dotychczas jakość i powtarzalność mikrosfery poszerza możliwości zastosowania jej we wrażliwych segmentach rynku objętych embargiem informacyjnym.

Najnowsza linia technologiczna powstała w ścisłej współpracy z kluczowymi klientami Eko Export, których zespoły laboratoryjne utrzymują stały kontakt z laboratorium spółki. Efekty wspólnych prac rozwojowych są wyraźnie widoczne w postaci atrakcyjnych zamówień pozyskiwanych przez Eko Export.

Dopełnieniem nowej linii do selektywnego mieszania mikrosfer jest opracowany przez Eko Export i wdrożony w spółce córce EKO Sphere KZ oraz u kluczowego partnera kazachskiego trójstopniowy system zarządzania jakością 3Q obejmujący ścisły nadzór nad parametrami zrzutu surowca do laguny, zasady wstępnego przygotowania półproduktu do produkcji mikrosfery oraz przetwarzania końcowego realizowanego przez zespół innowacyjnych linii technologicznych w Bielsku-Białej.

Zarząd Eko Export jest przekonany, iż nowa linia technologiczna pozwoli spółce na przekształcenie sytuacji kryzysu globalnego związanego z Covid-19 w unikalną szansę rozwoju i przeniesienia spółki na wyższy poziom.