List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy – podsumowanie roku 2021

  • Post author:
  • Post category:News

Dear All

Dobiega końca kolejny rok rozwoju Eko Export SA. Mimo wielu wyzwań związanych z strukturalnymi napięciami o skali globalnej, dla Eko Export był to  następny rok wzmacniania pozycji na rynku. W związku z licznymi zapytaniami od Państwa, w niniejszym liście  przedstawiam najważniejsze wydarzenia w Eko Export w roku 2021.

Lider globalnej dystrybucji mikrosfery

Prowadzone w roku 2020 rozpoznanie rynku Ameryki Północnej (USA, Kanada, Meksyk) zaowocowało zawarciem umowy na zasadach wyłączności z nowym przedstawicielem handlowym w USA, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 5/21 z  22.02.2021 r. Nowy partner posiada wieloletnie, unikalne doświadczenie w zakresie dystrybucji mikrosfery i stanowi dla Eko Export nieocenione wsparcie.

Ze względu na sytuację w USA, a w szczególności obostrzenia związane z pandemią oraz zawirowania w obszarze łańcucha dostaw, prace nad pozyskaniem klientów w USA przybrały efektywną formę dopiero po zakończeniu sezonu wakacyjnego.

Dotychczasowe działania Eko Export w USA prowadzone bez udziału nowego partnera przyniosły w 2021 r. ok. 276 tys. EUR przychodów. W grudniu 2021 miały miejsce pierwsze dostawy mikrosfery do USA w oparciu o zamówienia pozyskane przez  partnera. Pierwsza sprzedaż o wartości ok. 84 tys. EUR jest początkiem rozwojowego projektu, którego potencjał w roku 2022 szacujemy na ponad 2 miliony EUR, czyli ok. 10 razy więcej niż dotychczasowa sprzedaż Eko Export do USA. Rozpoczęte w 2021 dostawy do USA  otwierają nowe możliwości stabilnego, znaczącego biznesu na rynku Ameryki Północnej.

W czwartym kwartale 2021 miały miejsce zwyczajowe spotkania z wszystkimi partnerami handlowymi. We wszystkich kanałach dystrybucji komunikaty otrzymywane od partnerów na temat współpracy z Eko Export były podobne: nasza Spółka wyróżnia się wybitną jakością produktu, rzetelnością oraz niedoścignioną w dzisiejszych czasach ciągłością dostaw. Te efekty konsekwentnej realizacji długofalowej strategii zaowocowały wzmocnieniem relacji partnerskich na wszystkich rynkach i znacznym potencjałem handlowym w roku 2022.

Najsilniejsza baza surowcowa i produkcyjna

Zabezpieczenie stabilnego źródła surowca wysokiej jakości o potencjale wolumenu dostosowanym do możliwości sprzedażowych Eko Export jest jednym z głównych źródeł przewagi konkurencyjnej naszej Spółki. Konsekwentnie realizowana w tym zakresie strategia Eko Export zaowocowała zawarciem umowy Konsorcjum, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 9/2021 z 15.04.2021.

Utworzone konsorcjum zapewnia dostęp do jednego z największych na świecie źródeł wysokiej jakości mikrosfery oraz dodatkowo jest milowym krokiem w zakresie realizacji redundancji funkcjonalnej jednostek produkcyjnych. W wyniku pandemii, kruchości łańcucha dostaw oraz nieprzewidywalnych obostrzeń obowiązujących w różnych regionach świata, Eko Export poprzez wspomniane konsorcjum dysponuje rozproszoną bazą czterech zakładów suszących – trzech w Kazachstanie i jednego w Polsce.

Zgodnie z informacjami pozyskiwanymi na bieżąco od klientów oraz partnerów handlowych na całym świecie Eko Export jest w bardzo wąskiej grupie dostawców półproduktów przemysłowych, który przez cały dotychczasowy okres pandemii zapewniał ciągłość dostaw.

Polskie innowacje

Innowacje są częścią DNA Eko Export. Informatyzacja i robotyzacja linii przemysłowych, współpraca z wiodącymi ośrodkami naukowymi nad doskonaleniem mikrosfer, pionierskie wdrożenia opatentowanych technologii to jedynie kilka z przykładów naszej strategii innowacyjności w produkcji mikrosfer.

Zespół odpowiedzialny za badania i rozwój w Eko Export realizuje ambitny plan kolejnych prac. Efektem prowadzonych działań są dwa wnioski o dofinansowanie o łącznej kwocie
4 851 804,38 PLN. Oba wnioski są po pozytywnej ocenie formalnej oraz przeszły fazę Panelu Ekspertów.

Pierwszy z wniosków realizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „Przemysł 4.0”. W ramach aplikacji Spółka opracowała między innymi dokument Mapy Drogowej – zawierający plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, jakie planowane są do wprowadzenia w Spółce w najbliższych 3 latach, tj. 2022-2025, w celu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Drugi wniosek realizowany przy udziale Narodowego Centrum Badań i Rozwoju : Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.  Spółka przewiduje realizacje nowych projektów badawczo-rozwojowych począwszy od pierwszego kwartału 2022 roku. Realizacja zaplanowanych projektów spowoduje wzmocnienie przewagi konkurencyjnej spółki w zakresie najbardziej zaawansowanych zastosowań mikrosfery oraz w obszarze automatyzacji procesu produkcyjnego, co jest kluczowe w obliczu zmian na rynku pracy.

Wzmacniana baza kapitałowa

Wzorowa współpraca z instytucjami finansującymi działalność jest kluczowym aspektem rozwoju Spółki. W roku 2021 miała miejsce kontynuacja świetnych relacji z dotychczasowymi partnerami spółki w zakresie dostępu do kapitału.

W roku 2021 Spółka spłaciła 3 475 265 zł kredytów i pożyczek.

By wspierać istniejące i nowe kierunki rozwoju sieci dystrybucji, Spółka zawarła umowę generalną z KUKE – agencją ubezpieczeń kredytów eksportowych, dotycząca gwarancji Skarbu Państwa do kwoty 5,5 mln zł. tj. ok. 1,2 mln EUR. Umowa ta otwiera nowe możliwości w zakresie dystrybucji mikrosfery do najbardziej wymagających klientów.

Jak Państwo widzicie, mimo licznych wyzwań o charakterze globalnym i strukturalnym, Eko Export w tych wymagających okolicznościach dynamicznie się rozwija. Podstawowe wskaźniki finansowe na koniec września br. kształtują się następująco:

1) wskaźnik ogólnego zadłużenia: 35,6%
2) wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do 9 m-cy roku ubiegłego: 17%
3) rentowność brutto na sprzedaży: 17%
4) rentowność netto na sprzedaży: 5%
5) rentowność EBITDA: 12%
6) rentowność netto: 9%.

Strategiczne zarządzanie łańcuchem dostaw oraz wielopoziomowa dywersyfikacja oraz redundancja funkcyjna spowodowały, że Eko Export jako jedna z nielicznych firm na świecie zapewniła swoim klientom nieprzerwane dostawy produktu nawet w najtrudniejszych okresach pandemii.

W trzecim i czwartym kwartale Spółka odnotowała spadek przychodów. Część z naszych klientów obawiając się przerwania dostaw dokonało większych zakupów w pierwszym półroczu. Obserwując jednak rzetelność i stabilność dostaw Eko Export, w drugiej połowie roku tego typu zakupu nie były już znaczące. Jest to pozytywna reakcja, która zapobiegła sztucznemu napompowaniu cen i późniejszym bolesnym korektom.

Wiele segmentów przemysłu, do których Eko Export dostarcza mikrosferę jest powiązanych z branżą samochodową. Dotyczy to między innymi odlewnictwa, segmentu farb i lakierów, metalurgii, tworzyw sztucznych i gumy. Globalne trudności branży automotive z dostępnością komponentów, a w szczególności półprzewodników, odbiło się negatywnie na przychodach Eko Export. Zgodnie z zapowiedziami ekspertów działania USA i Unii Europejskiej zmierzające do większej niezależności w zakresie podzespołów elektronicznych powinno przynieść strukturalną poprawę w tym zakresie w przyszłości.

Chcielibyśmy Państwu przytoczyć fragment analizy dotyczącej rynku półprzewodników opublikowanej w Pulsie Biznesu w dniu 22.10.2021 r.:

Które fabryki motoryzacyjne wstrzymują produkcję

W pierwszej połowie roku była nadzieja, że kryzys dostępności półprzewodników w motoryzacji uda się rozwiązać i przywrócić ciągłość pracy fabryk po dłuższych przestojach. Teraz widać, że jest to niemożliwe, a problem się pogorszył.

Według danych ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów), produkcję musiało ograniczyć lub wstrzymać co najmniej 15 dużych zakładów działających w Polsce. Dotyczy to właściwie wszystkich dużych koncernów, które posiadają tutaj swoje fabryki. W przypadku Volkswagena produkcja była przerwana w aż 6 zakładach (…). Produkcja stawała również w zakładach spółek-córek Volkswagena, w Słupsku (autobusy Scania), Starachowicach (autobusy MAN i Neoplan) oraz Niepołomicach (ciągniki siodłowe MAN). Swoja produkcje musiały również wstrzymać 4 zakłady należące do koncernu Stallantis (…). Okresowe przerwy w produkcji ma również zakład firmy w Bielsku-Białej, gdzie powstają silniki do modeli Fiata i Jeepa. Kryzys półprzewodników dotknął także zakłady Daimlera w Jaworze, które wytwarzają silniki do Mercedesów, jak również zakłady Volvo we Wrocławiu (autobusy) oraz Jelcza (samochody wojskowe).”

Mimo tak wielu wyzwań spółka w roku 2021 nie straciła ani jednego klienta, co uważamy za ewenement i wielki sukces. Wszystkie nasze plany są w oparciu o założenie, że nie będzie światowego kataklizmu związanego z COVID.

 

Dziękuję za wspieranie naszej Spółki Waszym kapitałem. Ja oraz cały zespół dołożymy wszelkich starań, by nadchodzący rok 2022 był rokiem sukcesów Eko Export. Portfel zamówień i prognozowanych kontraktów zapowiada się bardzo dobrze, opiewając na łączną kwotę nieco ponad 9,0 mln euro. Suma ta zawiera tylko pierwszy, duży projekt realizowany z naszym przedstawicielem na rynek Ameryki Północnej – najbardziej perspektywiczny rynek jeśli chodzi o rozwój sprzedaży Eko Export. W trakcie negocjacji są kolejne innowacyjne projekty dla ok.
7 dużych firm w USA, co zapewni Spółce potencjał dalszych wzrostów.

 

Dziękuję i życzę Państwu sukcesów w nadchodzącym 2022 roku!

 

Z poważaniem

Jacek Dziedzic

Prezes Zarządu