Dokumenty Korporacyjne

Akcjonariat

Raporty

Ład Korporacyjny

Kalendarium

Dane Finansowe

Polityka Wynagrodzeń

Walne Zgromadzenia

Kontakt dla inwestorów

Barbara Łozińska-Tatara

Pełnomocnik Zarządu do Kontaktów z Inwestorami

ADRESY E-MAIL DO POWIADAMIANIA O TRANSAKCJACH

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Eko Export SA oraz osoby blisko z nimi związane przekazują do spółki Eko Export scan podpisanych zawiadomień na adres e-mail oraz równocześnie do KNF poprzez stronę internetową: