Eko Export S.A. w restrukturyzacji

EUROPEAN MICROSPHERE MARKET LEADER

Eko Export

About

EKO EXPORT S. A. w restrukturyzacji specjalizuje się w pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery. Spółka importuje surowiec głównie z Kazachstanu i Polski, gdzie po przetworzeniu w zakładzie produkcyjnym w Bielsku-Białej kieruje blisko 100% produkcji na eksport głównie do Europy i USA.

widok na korony drzew w lesie iglastym

Latest informations

News

Restrukturyzacja w Eko Export S.A.

Szanowni Państwo, W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 opublikowanego w dniu 26 maja 2023 r. Zarząd Eko Export S.A. (dalej: „Zarząd”, „Spółka”), informuje, że

Read more

Eko Export excels in the USA

Eko Export SA, światowy lider mikrosfery ceramicznej hi-tech poszerza swoją globalną obecność o perspektywiczny rynek USA. Eko Export zawarła umowę dystrybucyjną z partnerem w USA.

Read more

MICROSPHERE PRODUCTION

Our specialization

Wiodącą specjalizacją Spółki jest produkcja mikrosfer o najwyższej wartości dodanej, uszlachetnionych, o parametrach indywidualnie dostosowanych do specyficznych wymagań klientów, gdzie są odnotowywane najwyższe rentowności. Dzięki temu Spółka była w stanie zbudować unikalne kompetencje branżoweThe Company's leading specialization is the production of microspheres with the highest added value, refined, with parameters individually tailored to specific customer requirements, where the highest profitability is recorded. As a result, the Company has been able to build unique industry competencies that will be extremely difficult for its competitors to achieve.

Microspheres

Application

Microspheres (also called - cennospheres) are spherical particles of very small
spherical particles of very small, micrometric size, often filled inside with various types of substances.

Automotive

Composites, primers, tires, casting molds, brake pads, trim, body fillers, plastics, soundproofing materials

Energy & Engineering

Oil well cements, drilling muds, industrial coatings, grinding materials, spacecraft coatings and composites, explosives, propeller arms

Construction

BMC and SMC stampings, injection molding, modeling, extrusion, PVC flooring, thin films, nylon, high density polyethylene, low density polyethylene, polypropylene

Plastics

BMC and SMC stampings, injection molding, modeling, extrusion, PVC flooring, thin films, nylon, high density polyethylene, low density polyethylene, polypropylene

Recreation

boats, floating equipment, bowling balls, surfboards, kayaks, golf equipment, footwear, lawns and garden decoration

Ceramics

refractories, pouring compounds, roofing tiles, fire bricks, aluminous cement, insulating materials, coatings

HAVE A QUESTION?

Get in touch!

EKO EXPORT Joint Stock Company
w restrukturyzacji ul. Strażacka 81
43-382 Bielsko-Biała, Poland