EKO EXPORT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji

NIP: 547-18-65-541
BDO registration no. 000000437

81 Strażacka street
43-382 Bielsko-Biała, Poland

Export office

Import office

Accounting department