Read more about the article Informacja dla Akcjonariuszy
Molecules or atom isolated on grey background

Informacja dla Akcjonariuszy

  • Post author:
  • Post category:News

Szanowni Państwo, W odpowiedzi na liczne pytania naszych Akcjonariuszy informujemy co następuje: Rodzina Bokunów ani Zarząd Spółki nie sprzedawał, nie sprzedaje ani nie planuje sprzedawać akcji Spółki Eko Export Zarząd…

Continue ReadingInformacja dla Akcjonariuszy
Read more about the article Komentarz Zarządu w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
Molecules or atom isolated on grey background

Komentarz Zarządu w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki

  • Post author:
  • Post category:News

Aktualizacja: W dniu 19.06.2019r. Zarząd Emitenta podpisał aneks przedłużający badanie jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok przez firmę audytorską Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia z siedzibą w Piasecznie. …

Continue ReadingKomentarz Zarządu w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
Read more about the article List do Akcjonariuszy
Forest

List do Akcjonariuszy

  • Post author:
  • Post category:News

Szanowni Państwo, Kończy się dość trudny dla spółki rok 2018. Wiosenne anomalie pogodowe w Kazachstanie (duże opady śniegu, długotrwałe niskie temperatury, gwałtowne roztopy powodujące powodzie) doprowadziły do bardzo dużego zanieczyszczenia…

Continue ReadingList do Akcjonariuszy