Informacja dla Akcjonariuszy
Molecules or atom isolated on grey background

Informacja dla Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, W odpowiedzi na liczne pytania naszych Akcjonariuszy informujemy co następuje: Rodzina Bokunów ani Zarząd Spółki nie sprzedawał, nie sprzedaje ani nie planuje sprzedawać akcji Spółki Eko Export Zarząd…

Czytaj dalej Informacja dla Akcjonariuszy
Komentarz Zarządu w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
Molecules or atom isolated on grey background

Komentarz Zarządu w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki

Aktualizacja: W dniu 19.06.2019r. Zarząd Emitenta podpisał aneks przedłużający badanie jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok przez firmę audytorską Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia z siedzibą w Piasecznie. …

Czytaj dalej Komentarz Zarządu w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
Informacja dla Akcjonariuszy z dnia 26.04.2019
Orange and red autumn trees in colorful forest

Informacja dla Akcjonariuszy z dnia 26.04.2019

Szanowni Państwo, W tym roku list będzie krótszy w zasadzie podsumowujący pewien zakończony etap działalności i rozpoczęcie nowego etapu w Spółce. Dotyczy on dzisiejszego raportu bieżącego nr 19/2019,  jak też…

Czytaj dalej Informacja dla Akcjonariuszy z dnia 26.04.2019
Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 18/2019
Forest

Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 18/2019

Szanowni Akcjonariusze, Wybór nowego Biegłego Rewidenta jest konsekwencją rezygnacji przez dotychczasowego biegłego rewidenta Spółki z przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Spółki  za rok obrotowy 2018. Spółka dokonała wyboru…

Czytaj dalej Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 18/2019
List do Akcjonariuszy
Forest

List do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Kończy się dość trudny dla spółki rok 2018. Wiosenne anomalie pogodowe w Kazachstanie (duże opady śniegu, długotrwałe niskie temperatury, gwałtowne roztopy powodujące powodzie) doprowadziły do bardzo dużego zanieczyszczenia…

Czytaj dalej List do Akcjonariuszy