Komunikat dla Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

W  związku z  otrzymywanymi w ostatnich tygodniach sygnałami od zaniepokojonych uczestników forum  na temat informacji publikowanych o Eko Export S.A. na forum internetowym Bankier.pl oraz w odpowiedzi na otrzymywane prośby o wyjaśnienia niniejszym informujemy, iż Spółka we współpracy z administratorem forum podjęła i będzie podejmowała w takich sytuacjach w przyszłości zdecydowane kroki prawne.

Spółka zdaje sobie sprawę, że informacje publikowane na forach mogą być nieprecyzyjne oraz, że naturalnym zjawiskiem w takich miejscach są spekulacje, domysły oraz omawianie przez użytkowników forum różnych wariantów rozwoju spółki. Kiedy jednak dochodzi do uporczywej i konsekwentnej dezinformacji oraz podawania twardych, bardzo negatywnych i nieprawdziwych informacji, a celem takiego działania może być manipulacja kursem oraz celowe prowadzanie użytkowników forum w błąd, Spółka podjęła zdecydowane działania mające na celu ochronę jej dobrego imienia oraz ochronę tych użytkowników forum, którzy są nastawieni na rzetelną wymianę opinii i dyskusję.

Spółka uzyskała od Administratora Serwisu Bankier.pl – Spółki Bonnier Business Polska Spółka  – potwierdzenie, że użytkownicy uporczywie łamiący Regulamin Forum zostali zablokowani, a część postów  została usunięta. Ponadto Administrator zapewnił, że Forum dotyczące Spółki Eko Export będzie codziennie monitorowane.

W otrzymanym dnia 10.11.2020 komunikacie Spółka Bonnier Business Polska zapewniła m.in. :

Bonnier Business Polska nie pozostaje i nie będzie pozostawać obojętną na jakiekolwiek wiarygodne i uzasadnione okolicznościami informacje o bezprawnym charakterze wpisów dokonywanych przez użytkowników jakiegokolwiek serwisu internetowego, które jest udostępniane w ramach serwisów internetowych Bonnier Business Polska. Sp. z o.o.

Bonnier Business Polska. Sp. z o.o.

Jako usługodawca i jednocześnie uczestnik obrotu gospodarczego, który ze względu na charakter prowadzonej działalności publicystycznej pozostaje w bliskim kontakcie ze światem biznesu, nie akceptuje sytuacji, w której udostępniane przez Bonnier Business Polska. Sp. z o.o. serwisy wykorzystywane są w sposób, który narusza dobra osobiste osób trzecich.”

 

Z poważaniem

Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu