You are currently viewing Dodatkowe wyjaśnienia do raportu o przychodach za pierwsze półrocze 2020 roku
2020 recession prediction

Dodatkowe wyjaśnienia do raportu o przychodach za pierwsze półrocze 2020 roku

Szanowni Państwo,

Z dzisiejszego raportu nr 19/2020 dotyczącego przychodów za pierwsze półrocze 2020 wynika, że przychody są niższe niż w I półroczu 2019 roku o 15,5 %. Proszę jednak wziąć pod uwagę, ze przychody za pierwszy kwartał 2019 roku były najwyższe w całej historii Spółki. Średnia wartość przychodów za pierwsze półrocza w latach 2014-2019 (za ostatnie 6 lat) wyniosła 16 193 tys. zł. Tak więc przychody za I półrocze 2020 roku są wyższe niż średnie za ostatnich 6 lat. Średnia cena sprzedaży mikrosfery w stosunku do I półrocza 2019 wzrosła o 12%.

Rok 2020 zaczął się najpierw od kryzysu w branży ropy i gazu, gdzie zaangażowanie Eko Export jest bardzo małe, gdyż uznawaliśmy (i widać słusznie), że branża ta jest bardzo podatna na kryzysy z głównie o podłożu politycznym. Do tego w 2020 roku doszedł jeszcze kryzys związany z pandemią koronawirusa. Z dwóch firm z branży ropy i gazu, do których Eko Export dostarcza swoje produkty Partner holenderski (raport bieżący nr 47/2019) zrealizował swoje zamówienie w pierwszym półroczu w 100%-tach.

Druga firma Halliburton (raport bieżący nr 49/2019) zrealizowała mniej niż 10%. Obie firmy zamówiły mniej więcej podobne ilości tj. na kwotę ca 300 tys. EUR/ rocznie. Halliburton wyjaśnia opóźnienie kryzysem ogólnoświatowym w branży ropy i gazu, a dodatkowo pandemią związana z koronawirusem.

Emitent prowadzi co roku tabele sprzedaży „TOP 5” w ujęciu wartościowym. W roku 2019 lista największych pięciu odbiorców odpowiadała w 85% za całość przychodów Emitenta. W tym roku sytuacja powinna wyglądać podobnie. Na liście „TOP-5” znalazły się te same firmy tylko kolejność pozycji jest inna.

  1. Partner z Niemiec z branży wypełniaczy (raport bieżący nr 32/2019) – wartość zamówienia 2 177 280 EUR na 2020 rok. Zrealizowano zamówienie w pierwszym półroczu w 100%, tj. połowę kwoty z zamówienia podanej w raporcie. Z firmą tą emitent współpracuje (z małymi przerwami) od początku działalności Eko Export. Współpraca w 2020 roku miała być na dużo wyższym poziomie. W zasadzie było już ustalone drugie bardzo duże zamówienie na rok 2020, ale na przeszkodzie stanął atak hackerski. W połowie sierpnia 2019 roku spółka otrzymała od Koncernu następującą oficjalną informację:

„Omya, wiodący globalny producent minerałów przemysłowych, aktualnie boryka się z cyberatakiem. Celem uniknięcia dalszych „szkód”, wszystkie zakłady zostały odłączone od sieci w niedzielę 11 sierpnia. Omya robi wszystko co w jej mocy, żeby złagodzić zagrożenie i jak najszybciej przywrócić normalną sytuację. Firma nie wie jak długo potrwa rozwiązanie problemu. Jak dotychczas nie można wykluczyć opóźnień w dostawach. Omya jest z bliskim kontakcie ze wszystkimi klientami i partnerami żeby regularnie i terminowo utrzymać ich poinformowanych o dalszym rozwoju  sytuacji.

Głównym priorytetem OMYA jest przywrócenie działań, aby móc obsługiwać klientów. Dodatkowo firma współpracuje blisko z organami ds. zwalczania cyberprzestępczości”.

Incydent ten spowodował, że w 2019 roku Eko Export nie otrzymało kolejnego (drugiego) zamówienia na rok 2020, które już było praktycznie wynegocjowane.

W roku bieżącym przeprowadziliśmy z tym partnerem szereg telekonferencji. Koncern jest zadowolony z dostaw Eko Export zarówno pod względem jakości jak też terminowości dostaw.

Po ataku hackerskim powoli dochodzi do „normalności” i sygnalizuje chęć „zacieśnienia” i ewentualnie rozszerzenia wzajemnej współpracy począwszy od 2021 roku.

Nie wykluczają też ewentualnego zwiększenia dostaw od drugiego półrocza 2020 r.

  1. Przedstawiciel handlowy na rynek Europy Północnej (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Dania), o którym mowa w raporcie bieżącym nr 37/2019) z kwotą zamówienia na rok 2020 wynoszącą 3 773 576 EUR.

Już od marca br. nasz Przedstawiciel informował nas o opóźnieniu w dostawach ze względu na pandemię koronawirusa, ale równocześnie żaden z ca 7-8 jego klientów nie zrezygnował z dostaw. Mamy stały bieżący kontakt w postaci telekonferencji. Ostatnie ustalenia dotyczące dostaw w drugim półroczu br. potwierdzają, że ilość zamówień na ten okres znacząco się zwiększy. Aktualnie realizacja w pierwszym półroczu to ca 873 720 Euro, zaś zamówienia na drugie półrocze opiewają na kwotę
2 280 820 EUR, co łącznie powinno dać kwotę 3 154 540 EUR. Jeśli te zamówienia z drugiego półrocza w całości zrealizujemy to sprzedaż całkowita w 2020 roku będzie o ca 16% mniejsza niż docelowa wartość wynikająca z raportu bieżącego nr 37/2019.

  1. Koncern z branży odlewniczej z kapitałem szwajcarskim (raport bieżący nr 38/2019) na kwotę 1 080 000 EUR – zakład w Niemczech i drugie zamówienie (raport bieżący nr 51/2019) na kwotę 432 000 EUR dla zakładów w USA, Japonii, Korei Płd., Brazylii i Tajwanu. Łączna wartość obu zamówień to 1 512 000 EUR na 2020 rok i ich realizacja w I półroczu 2020 została wykonana w 100%.
  2. Przedstawiciel handlowy z Niemiec (raport bieżący nr 44/2019) z zamówieniem na kwotę 2 636 390 EUR.

Tu sytuacja jest dość trudna, bo Przedstawiciel nasz dostarcza produkty Eko Export do ca 22-24 firm głównie z branży metalurgicznej, odlewnictwa i automotive. Branże te są najbardziej dotknięte kryzysem związanym z koronawirusem, większość dostaw dotyczy rynku niemieckiego i amerykańskiego (USA), gdzie kryzys jest największy.

Oczywiście rząd Niemiec, jak i USA zapewniają, że będą środki finansowe na pomoc branżom dotkniętym kryzysem, ale na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy to nastąpi w drugim półroczu br., w jakiej skali uda się zwiększyć dostawy.

Dodatkową trudnością jest ilość firm, do których dostarczamy (22-24), gdyż jeden ładunek (24 tony) może przy zwiększaniu dostaw znacznie poprawić wynik, ale zmniejszenie powoduje z kolei obniżenie sprzedaży. Aktualna sprzedaż do naszego Przedstawiciela handlowego to 525 043 EUR co stanowi 40% wykonania na I półrocze br.

  1. Partner z branży ropy i gazu z Holandii (raport bieżący nr 47/2019) zamówienie na kwotę 295 200 EUR – tu realizacja na I półrocze jest 100%-wa.

Lista TOP-5 za pierwsze półrocze 2020 odpowiada w tym okresie za 94 % przychodów.

Kryzys w USA powoduje, że bardzo opóźnia się otrzymanie zamówienia od nowego Partnera a w zasadzie jest to nasz były klient (Koncern CMC), który sprzedał oddział zajmujący się m.in. handlem mikrosferą do nowej firmy, która jest też notowana na Giełdzie w Nowym Jorku. Największe opóźnienia były na rynku Europy Południowej. Nasz przedstawiciel na ten obszar, tj. Hiszpania, Portugalia, Włochy, Francja (raport bieżący nr 46/2019) w pierwszym półroczu 2020 zamówił trzy dostawy. W raporcie nie była określona kwota zamówienia. Nie ukrywamy, że liczyliśmy na więcej, ale nie przewidzieliśmy (jak prawie nikt na świecie) pandemii koronawirusa.  Reasumując z wielu prowadzonych telekonferencji z naszymi obecnymi Partnerami, ale też z nowymi, potencjalnymi odbiorcami produktów Eko Exportu obraz drugiego półrocza 2020 r., jak też zamówień na 2021 rok przedstawia się bardzo obiecująco. Mamy sygnały, że już w najbliższym czasie powinny napłynąć do Spółki znaczące zamówienia na 2021 rok.  Część klientów z listy TOP-5 albo już potwierdziło zwiększone odbiory w drugim półroczu w stosunku do pierwszego, albo wyraża takie zamiary. Nasz Przedstawiciel handlowy na Europę Północną sygnalizuje, że ilości, które przedstawiciel prognozuje zamówić na drugie półrocze 2020 (tj. 2 280 tys. EUR) będą ilościami planowanymi na każde półrocze 2021 roku (tj. 4 560 tys. EUR na cały 2021 rok), gdzie zamówienia na rok 2021 powinny być złożone we wrześniu br. Spółka już rozpoczęła realizację zamówień na drugie półrocze 2020 r. Te zapowiedzi zamówień na 2021 rok czy też zwiększenie dostaw w roku 2020 są efektem zdecydowanej poprawy jakości dostaw Emitenta, co wiąże się z podpisaną umową strategiczną z Partnerem Kazachskim z dnia 11.02.2020r. Odpowiadając na liczne pytania naszych Akcjonariuszy informujemy, że dostawy suchej, białej mikrosfery z Kazachstanu już się rozpoczęły (zgodnie z umową). W maju i czerwcu zrealizowano dostawy w 100%, tj. po ca 630 ton/ miesięcznie. Po podpisaniu dokumentu o „Trzyetapowym systemie kontroli jakości mikrosfery 3Q” jakość dostarczanych mikrosfer pozwala emitentowi w pełni wykorzystać moce produkcyjne zakładu w Bielsku-Białej. Wprowadziliśmy do sprzedaży kilka nowych rodzajów mikrosfer, które znajdują zastosowanie w najbardziej innowacyjnych produktach w wielu branżach. Spełniliśmy oczekiwania rynku a zwiększone ilości zamówień to potwierdzają. Oczywiście założenie jest takie, że sytuacja z koronawirusem będzie się z miesiąca na miesiąc poprawiała. Na koniec jeszcze jedno wyjaśnienie. Nasze raporty dotyczące wartości portfela zamówień nie określają wielkości przychodów. W tym kontekście wartość portfela zamówień traktujemy jako potencjał, którym Spółka dysponuje i do którego dąży. Mamy nadzieję, że te dodatkowe informacje do raportu bieżącego nr 19/2020 dotyczącego przychodów za pierwsze półrocze pozwolą naszym Akcjonariuszom lepiej zrozumieć trudną sytuację związaną z koronawirusem, jak też pozwolą na lepszą ocenę działań Zarządu w tej niełatwej i nie przewidzianej sytuacji.

Z poważaniem

Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu Eko Export S.A.