You are currently viewing Wyjaśnienia dotyczące przyznania upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
2020 recession prediction

Wyjaśnienia dotyczące przyznania upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Szanowni Państwo,

W związku z pytaniami naszych Akcjonariuszy pragniemy wyjaśnić, że przyznanie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnienia zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego otworzy zarządowi jedynie możliwość, a nie konieczność skorzystania z tego instrumentu. Jego użycie w przyszłości wymagać będzie każdorazowej zgody Rady Nadzorczej.

Zgodnie z projektem uchwały upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie obowiązywało przez maksymalnie dozwolony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych okres 3 lat. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na opinię Zarządu stanowiącą Załącznik nr 1 do projektu uchwały, w której Zarząd wskazuje, że upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie wykorzystane w szczególnie uzasadnionych przypadkach np. w razie nadzwyczajnych sytuacji i zagrożeń na rynku (takie jak pandemia), ale i potencjalnych szans i unikalnych możliwości dalszego rozwoju spółki.

Z uwagi na brak możliwości przewidzenia wszystkich możliwych sytuacji i precyzyjnego zaplanowania rozwoju spółki w tak zmiennym otoczeniu rynkowym, elastyczne instrumenty finansowe – jakim jest kapitał docelowy – decydują o przewadze konkurencyjnej firmy, gdyż w razie potrzeby dają możliwość szybkiego pozyskania finansowania.

Zdajemy sobie sprawę, że dla części Akcjonariuszy ewentualna dodatkowa emisja akcji nie jest być może zdarzeniem pożądanym, gdyż wiąże się z ryzykiem rozwodnienia akcji. Pragniemy jednak podkreślić, że niebezpieczeństwo to w równym stopniu dotyczy również Akcjonariuszy Założycieli, o największym zaangażowaniu w działalność spółki. Akcjonariusze Założyciele traktują kapitał docelowy jako dodatkowe narzędzie realizacji strategii firmy w tych dynamicznych czasach i maja przekonanie, że instrument ten będzie wykorzystany jedynie wtedy, gdy zapewni z korzyścią dla wszystkich Akcjonariuszy wzrost wartości spółki.

Mamy nadzieję, że nasze argumenty przekonają Państwa, iż planowane przyznanie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej nie tylko nie jest bezpośrednim zagrożeniem, ale w perspektywie czasu przyniesie ze sobą istotne korzyści, gdyż daje możliwość efektywniejszego działania w nowych warunkach gospodarczych.

Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu