Dokumenty Korporacyjne

Akcjonariat

Raporty

Ład Korporacyjny

Kalendarium

Dane Finansowe

Polityka Dywidendowa

Walne Zgromadzenia

Kontakt dla inwestorów

Barbara Łozińska-Tatara

Pełnomocnik Zarządu do Kontaktów z Inwestorami

+48 33 81 96 289

inwestorzy@ekoexport.pl

ADRESY E-MAIL DO POWIADAMIANIA O TRANSAKCJACH

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Eko Export SA oraz osoby blisko z nimi związane przekazują scan podpisanych zawiadomień równocześnie na adres e-mail:

inwestorzy@ekoexport.pl

Eko Export S.A.

notyfikacje.art.19mar@knf.gov.pl

KNF