rafineria i dźwig

Mikrosfery (nazywane inaczej – cenosferami) to sferyczne (kuliste) drobiny o bardzo małych, mikrometrycznych rozmiarach, często wypełnione wewnątrz różnego rodzaju substancjami.

Istnieje kilka rodzajów mikrosfery; najczęściej są one dzielone na:

 • ceramiczne (krzemowo-glinowe)
 • polimerowe,
 • szklane,

EEX specjalizuje się w produkcji mikrosfer ceramicznych (krzemowo-glinowych). Tego rodzaju mikrosfery są pozyskiwane m.in. w trakcie spalania węgla kamiennego, gdzie stanowią jedną z frakcji popiołu lotnego.

Oferowane przez EEX mikrosfery pakowane są :

 • w Big Bagi 500 kg
 • w worki papierowe 20 kg
 • luzem (silo)

Oferta handlowa EEX obejmuje dwa rodzaje mikrosfery ceramicznej:

 • mikrosferę szarą, która jest najbardziej powszechnie stosowanym rodzajem mikrosfery, używanym do wielu różnych zastosowań takich, jak np. lekki składnik betonu, żywicy, tworzyw sztucznych, farb, powłok, cegieł, gumy, folii i wypełniaczy. Mikrosfery szare są stosowane zwykle tam, gdzie kolor nie ma znaczenia i gdzie nie są wymagane specjalne parametry techniczno-technologiczne, takie jak np. wysoka odporność na duże temperatury.
 • mikrosferę białą, cenioną przez rynek zarówno za kolor, jak i inne właściwości niż mikrosfera szara, w tym wyższą odporność na duże temperatury. Stąd mikrosfera biała jest stosowana w zaawansowanych procesach technologicznych.

Oba typy mikrosfer, szara i biała, są oferowane przez Spółkę zarówno w ramach standardowej oferty handlowej, jak i w ramach oferty zindywidualizowanej, gdzie parametry fizyczno-chemiczne mikrosfery są dostosowywanie do indywidualnych wymagań klienta.

Oferta Mikrosfera szara Mikrosfera biała
Oferta standardowa
- Frakcja 500/450 mikronów
- Frakcja 300 mikronów
- Frakcja 150 mikronów
- Frakcja 80 mikronów
- Frakcja 300-500 mikronów
- Frakcja 300 mikronów
- Frakcja 150 mikronów
- Frakcja 80 mikronów
Oferta zindywidualizowana
- Produkcja mikrosfery o indywidualnej kombinacji parametrów
fizyczno-chemicznych wg specyficznych wymagań danego klienta

Rozwój oferty produktowej EEX przebiega równolegle w dwóch priorytetowych kierunkach:

 • indywidualizacja produktu dopasowująca parametry fizyczno-chemiczne, w tym w zakresie ciężaru właściwego, granulacji, koloru, składu chemicznego lub kombinacji tych parametrów, do indywidualnych potrzeb konkretnego odbiorcy;
 • rozwój sprzedaży mikrosfery białej na poziomie masowym (tj. w relatywnie dużych partiach jednostkowych).

 

WŁAŚCIWOŚCI MIKROFERY

Mikrosfery cechują się unikalnymi właściwościami fizyczno-chemicznymi, które sprawiają, że jest to materiał o wszechstronnym zastosowaniu. Z punktu widzenia kierunków wykorzystywania kluczowe znaczenie mają takie cechy mikrosfery, jak:

 • Sferyczny kształt

  Wypełniacze o sferycznym kształcie zajmują znacznie mniejszą powierzchnię niż inne. Oznacza to, iż mikrosfera nie wymaga dużych ilości spoiwa. To pozwala na lepsze wypełnienie materiału a tym samym nadanie mu odpowiedniej lekkości, uniwersalnej formy oraz przewidywalne właściwości kurczenia w gotowych produktach.

 • Lekka waga

  Mikrosfera stanowi ¼ gęstości wielu typowych konwencjonalnych wypełniaczy. To oznacza, że produkty wyprodukowane z użyciem mikrosfery są lżejsze w porównaniu do innych.

 • Niska absorpcja oleju

  Mikrosfera ma bardzo niski poziom wchłaniania oleju (w okolicach 16g na 100g); ta niska absorpcja jest wynikiem kształtu, jaki posiadają mikrosfery oraz ich gładkiej powierzchni; pozwala to na formułowanie spoiw o niższych poziomach lepkości.

 • Twardość

  Mikrosfera ma 5-6 w skali Mohs’a, dzięki czemu wytworzone produkty cechują się wysoką odpornością na erozję oraz zachowują swoją niezmienioną powłokę.

 • Wysoka temperatura topnienia

  Mikrosfera topi się w temperaturze 1200-1600 stopni Celsjusza. To pozwala na zastosowanie mikrosfery w produktach odpornych na działanie wysokich temperatur, takich jak materiały ogniotrwałe oraz farby i powłoki wysokich temperatur.

 • Dobre właściwości przewodzenia prądu

  Mikrosfera sprawdza się jako kompozyty kablowe.

 • Doskonałe właściwości izolacyjno-termiczne

  Mikrosfera posiada niski współczynnik przewodzenia ciepła (0,11 Wm - k-1), co powoduje że jest świetnym izolatorem ciepła dla wielu produktów, takich jak cementy geotermalne, rury izolacyjne oraz farby i powłoki o małym współczynniku przewodzenia ciepła

ZASTOSOWANIA MIKOROSFERY

Mikrosfery należą do grupy bardzo innowacyjnych materiałów przemysłowych. Mimo iż są one znane i obecne na rynku już od wielu lat, ciągle są przedmiotem intensywnych prac badawczo-rozwojowych. Odkrywane są nowe właściwości mikrosfery i opracowywane nowe możliwości jej zastosowania. To oznacza, że obszar wykorzystywania tego materiału nie jest jeszcze do końca zdefiniowany i stale powiększa się o nowe dziedziny przemysłowe. W chwili obecnej w największym stopniu mikrosfery są stosowane:

 • do produkcji i wypełniania elementów budowlanych, elementów izolujących, warstw ocieplających, wykładzin ściennych i elementów zdobniczych,
 • do produkcji materiałów ogniotrwałych i wewnętrznych do pieców,
 • jako izolacyjny i samosmarujący proszek do form odlewniczych,
 • jako dodatek do wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz do farb i lakierów powodując podwyższenie wytrzymałości cieplnej tych wyrobów,
 • do zwiększenia dźwiękochłonności materiałów wykładzinowych,
 • do obniżenia palności oplotów kablowych z PCV,
 • przy przeróbce ropy naftowej,
 • przy produkcji różnego rodzaju ceramiki elektrotechnicznej,
 • jako doskonały sorbent przydatny do usuwania zanieczyszczeń (np. ropy naftowej z powierzchni wód).

Mikrosfery

Zastosowanie

Spektrum przedsiębiorstw, które zużywają mikrosferę w swoich procesach technologicznych,
jest zatem bardzo szerokie branżowo. Największa skala zużycia cechuje takie gałęzie przemysłowe, jak:

Motoryzacja

kompozyty, podkłady, opony, formy odlewnicze, klocki cierne hamulcowe, listwy ozdobne, wypełniacze nadwozia, tworzywa, materiały wygłuszające

Energia i technika

cementy szybów naftowych, płuczki wiertnicze, powłoki przemysłowe, materiały szlifierskie, powłoki i kompozyty statków kosmicznych, materiały wybuchowe, ramiona śmigieł

Budownictwo

aluminiowe panele dla budownictwa wysokiego, cementy specjalne, zaprawy murarskie, tynki, materiały dachowe, panele wygłuszające, powłoki, beton natryskowy

Tworzywa sztuczne

tłoczywa BMC i SMC, odlewanie wtryskowe, modelowanie, wytłaczanie, podłogi PCV, cienkie powłoki, nylon, polietylen dużej gęstości, polietylen małej gęstości, polipropylen

Rekreacja

łodzie, sprzęt pływający, kule do kręgli, deski surfingowe, kajaki, sprzęt do gry w golfa, obuwie, trawniki i dekoracja ogrodów

Ceramika

materiały ogniotrwałe, masy lejne, dachówki, cegły ognioodporne, cement glinowy, materiały izolacyjne, powłoki

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Zarządzanie jakością odbywa się na każdym szczeblu.

 • Automatyczne pobieranie próbek do kontroli jakości na każde 20 kg surowca/towaru
 • Własne w pełni wyposażone laboratorium do precyzyjnego pomiaru parametrów fizycznych próbek
 • Identyfikowalna jakość – każda próbka jest oznaczona kodem kreskowym, udokumentowana i
  zarchiwizowane
 • Elastyczny system zarządzania jakością IT (SZJ) – w pełni zintegrowany z działek produkcji i działem sprzedaży
 • Mierzymy ponad 10 różnych parametrów mikrosfery, tj.: odporność na zgniatanie hydrauliczne; pomiar rozkładu wielkości cząstek za pomocą analizatora laserowego 3D i za pomocą sit; gęstość nasypowa, ciężar właściwy, wilgotność, kolor mikrosfery, przewodność, części opadające, pH, aktywność biologiczna mikrosfery
 • Firma Eko Export od 2006 roku posiada certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. W roku 2021 otrzymaliśmy certyfikację zgodnie ze zaktualizowanymi normami ISO 9001 oraz ISO 14001 z roku 2015
 • Spółka posiada rejestrację swojego produktu w REACH.
 • Do każdej wysyłki towaru dołączony jest atest (certyfikat jakości), który jest średnią wyników badań wszystkich wysłanych do klienta palet.