You are currently viewing List do Akcjonariuszy
Forest

List do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Kończy się dość trudny dla spółki rok 2018. Wiosenne anomalie pogodowe w Kazachstanie (duże opady śniegu, długotrwałe niskie temperatury, gwałtowne roztopy powodujące powodzie) doprowadziły do bardzo dużego zanieczyszczenia mikrosfery na lagunach. W efekcie spółka poniosła nieplanowane i znacznie wyższe koszty pozyskania oraz normalizacji jakości surowca związane z czyszczeniem i płukaniem, a to z kolei wpłynęło na wzrost kosztów produkcji.

Jednakże mimo tych trudności przychody w ujęciu rocznym znacznie wzrosły. W poprzednich latach czwarty kwartał był tradycyjnie najsłabszym, a w roku 2018 będzie to zdecydowanie najlepszy kwartał. Raport o przychodach za 2018 będzie opublikowany w dniu 27.12.2018, gdyż na ten dzień planujemy wysyłkę ostatniej partii produktów.

Otrzymaliśmy potwierdzenie od wykonawcy naszej najnowszej linii technologicznej, iż będzie ona gotowa do końca tego roku. Nowa linia będzie pracować już od końca pierwszego kwartału 2019. Nowa linia jest oparta o nasz autorski projekt, na który zgłosiliśmy wiosek o ochronę patentową obejmującą cały świat. Podstawą technologiczną nową linii stanową badania z zakresu fizyki uhonorowane Nagrodą Nobla. Dzięki temu możliwe będzie uszlachetnianie mikrosfery realizowane w sposób w znacznej mierze automatyczny i zrobotyzowany. Pozwoli to na uzyskiwanie nowych produktów o wysokim stopniu przetworzenia, nieosiągalnych dla konkurencji. Na końcu tej aktualności zamieściliśmy film pokazujący fragment linii realizujący w sposób w pełni zrobotyzowany procesy pakowania mikrosfery do worków papierowych, układania worków na paletach, drukowania oznaczeń oraz foliowania. Dzięki tej technologii mikrosfera będzie gotowa do wysyłki bez pracy ludzkiej. Udział pracowników produkcyjnych Eko Export zostanie ograniczony do podania surowca na wejściu linii technologicznej. Zainstalowanie tej innowacji technologicznej to olbrzymi sukces Spółki, który powinien szybko przyczynić się na poprawę wyników finansowych oraz zwiększenie bariery wejścia dla konkurencji.

Mimo dużych problemów z jakością mikrosfery z Kazachstanu Spółka w sposób ciągły realizowała zakontraktowane przychody oraz uzyskała bardzo dużą ilość zamówień na rok 2019. Nie dość, że żaden z dotychczasowych klientów nie zrezygnował ze współpracy z Eko Export, to wielu z nich w sposób znaczący zwiększyło zamówienia. Z docierających do Spółki sygnałów od klientów wynika, że na początku 2019 zamówione ilości mogą ulec dalszemu zwiększeniu. Mówimy tu zarówno o dużym wzroście ilościowym, jak i bardzo dużym wzroście wartości zamówień. Potwierdza się tym samym słuszność przyjętego przez Zarząd kursu strategicznego w zakresie przywództwa kosztowego. Efekty decyzji strategicznych podjętych w roku bieżącym będą widoczne w roku 2019. Już dziś dla wielu klientów Eko Export pełni rolę wyłącznego dostawcy mikrosfery. Zwiększenie ilości oraz wartości zamówień potwierdza olbrzymie zaufanie oraz renomę Eko Export w oczach najbardziej wymagających klientów. Zgodnie z amerykańskim powiedzeniem „wartość spółki i jej produktów można ocenić na podstawie tego, o ile jest w stanie podnieść cenę swojego wyrobu, by nie stracić odbiorców”. Jeśli to powiedzenie uznać za prawdziwe, to Spółka i jej produkt należy ocenić bardzo wysoko na podstawie zamówień na 2019.

Czynnikiem znacznie wspomagającym realizację zamówień w 2019 jest uzyskanie dostępu do sześciu polskich lagun na zasadach wyłączności. To osiągnięcie daje Spółce łącznie dostęp do siedmiu źródeł polskiej mikrosfery charakteryzującej się bardzo wysoką jakością i niskimi kosztami transportu oraz normalizacji. Spółka ma również sukcesy w zakresie dostępu do źródeł surowca w Kazachstanie. Uzyskaliśmy dostęp do bardzo znacznych ilości mikrosfery na wyłączność, o czym informowaliśmy Państwa w raportach bieżących nr 17, 24 / 2018.

W roku 2018 Spółka spłaciła przedterminowo obligacje na kwotę ok. 3 mln zł oraz kredyt w ING Banku na o kwotę 2 mln zł, jak też spłaciła zobowiązania wobec akcjonariuszy założycieli. W wyniku tych działań zobowiązania Spółki spadły łącznie o 7.9 mln zł.

Intensywnie pracujemy nad pozyskaniem środków finansowych do realizacji skokowego wzrostu w 2019 r. Działania te już dziś przynoszą efekty.

Biorąc pod uwagę listę dokonań Zarządu Spółki i wykonane w tym zakresie prace:

 • znaczące zwiększenie przychodów w roku 2018,
  • rekordowe ilości zamówień na 2019,
  • budowa nowej linii technologicznej,
  • zwiększenie ilości pozyskiwanych mikrosfer w Polsce o ok. 150% na zasadach wyłączności,
  • zwiększenie ilości pozyskiwanych mikrosfer w Kazachstanie na zasadach wyłączności,
  • prace związane z finansowaniem zakupów surowca na wiosnę 2019.

Kurs akcji Eko Export w żaden sposób nie odzwierciedla konkretnych działań i osiągnięć w roku 2018, jak też zamiarów na 2019.

W opinii Zarządu bardzo duży negatywny wpływ na kurs akcji mają nieodpowiedzialne wypowiedzi na forach dyskusyjnych. Pojawiają się tam nieprawdziwe informacje na temat sytuacji finansowej spółki. Działania Założycieli polegające na stałym wspieraniu Spółki i zapewniania jej środków na rozwój są przedstawiane w sposób karykaturalnie odwrócony. Pojawiają się nieprawdziwe informacje na temat pozbywania się akcji EEX przez założycieli. Rozumiemy, że wiedza fachowa uczestników forum z zakresu mikrosfery nie musi być wysoka, jednak wiele z wpisów naszym zdaniem daleko wykracza poza granice cywilizowanej dyskusji.

Rok 2019 zapowiada się dobrze. Spółka pracuje nad poprawą wyników finansowych Eko Export oraz spółki córki w Kazachstanie. Te działania w połączeniu z rekordowymi zamówieniami pozwalają optymistycznie patrzeć w przyszłość.

Korzystając z okazji życzymy Państwu zdrowych i wesołych Świat Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Jacek Dziedzic
Dyrektor ds. rozwoju Zbigniew Bokun
Bielsko-Biała, 21.12.2018