Read more about the article Komentarz Zarządu w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
Molecules or atom isolated on grey background

Komentarz Zarządu w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki

Aktualizacja: W dniu 19.06.2019r. Zarząd Emitenta podpisał aneks przedłużający badanie jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok przez firmę audytorską Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia z siedzibą w Piasecznie. …

Czytaj dalejKomentarz Zarządu w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
Read more about the article List do Akcjonariuszy
Forest

List do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Kończy się dość trudny dla spółki rok 2018. Wiosenne anomalie pogodowe w Kazachstanie (duże opady śniegu, długotrwałe niskie temperatury, gwałtowne roztopy powodujące powodzie) doprowadziły do bardzo dużego zanieczyszczenia…

Czytaj dalejList do Akcjonariuszy